Het kruispunt van leefmilieu en gezondheid: uw inbreng telt

De context van NEHAP

Al decennia lang erkennen experts dat het leefmilieu onze gezondheid direct beïnvloedt. Al in 1994 zette de Wereldgezondheidsorganisatie Europa de toon door lidstaten te stimuleren nationale actieplannen te creëren voor leefmilieu en gezondheid.

Op 10 december 2003 kreeg België groen licht voor het wettelijke kader van NEHAP (Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid). Dit markeerde de vruchtbare samenwerking tussen de federale overheid, gemeenschappen en gewesten.

NEHAP3: Hedendaagse problemen, doortastende antwoorden

Deze gloednieuwe versie van NEHAP, die haar intrede zal doen eind 2023 en zal doorlopen tot 2029, heeft twee kardinale punten: klimaatverandering en chemische stoffen. Terwijl het eerste de kracht, aanpassing en aanpak van klimaatverandering belicht, zoomt het tweede in op het minimaliseren van de negatieve effecten van chemische substanties op zowel onze gezondheid als het milieu. NEHAP3 omvat acht verschillende speerpunten, elk toegespitst op de wisselwerking tussen milieu en gezondheid. Cruciaal is het aanpakken van milieufactoren, die volgens de WHO verantwoordelijk zijn voor maar liefst 24% van alle sterfgevallen wereldwijd.

De macht van uw mening

Van 16 augustus tot 15 oktober heeft u negen weken de tijd om uw stem te laten horen over NEHAP3. Dit biedt een gouden kans om het toekomstige milieu- en gezondheidsbeleid in België mede vorm te geven. Uw deelname zorgt ervoor dat NEHAP3 de noden en verlangens van de hele bevolking reflecteert. Burgers en instanties zijn van harte welkom hun mening te delen via de desbetreffende website.

Voor de oplettende lezer: het NAPED, een onderdeel van NEHAP3 dat focust op hormoonverstoorders, heeft reeds een afzonderlijke consultatieronde gehad en is dus niet opgenomen in deze raadpleging van NEHAP3.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be