Het blauwe gevaar: hernieuwd captatie- en zwemverbod door blauwalgen op kanaal Bossuit-Kortrijk

Blauwalgen hebben zich opnieuw gevestigd in het kanaal Bossuit-Kortrijk, waardoor er een tijdelijk captatie- en zwemverbod is opgelegd. Deze maatregel is genomen vanwege de potentieel schadelijke effecten van de giftige stoffen die deze algen afscheiden. De situatie wordt voortdurend gemonitord en het kanaal zal heropend worden zodra de omstandigheden veilig zijn.

Cyanobacteriën bloeien opnieuw

Op de rustige wateren van het kanaal Bossuit-Kortrijk is opnieuw een ongewenste gast opgedoken. De immer waakzame ogen van controleurs hebben de onheilspellende bloei van cyanobacteriën, beter bekend als blauwalgen, ontdekt. Deze sluimerende bedreiging scheidt toxische substanties af, die bij contact of consumptie ernstige schade kunnen aanrichten bij zowel mens als dier. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, voortdurend op de bres voor het welzijn van de bevolking, heeft advies geleverd dat onmiddellijk tot actie heeft geleid: een nieuw burgemeestersbesluit legt vanaf vandaag een tijdelijk captatie- en zwemverbod op over de hele lengte van het kanaal.

Het stille gevaar van stilstaand water

Blauwalgen gedijen vooral in waterlichamen met weinig stroming, vooral onder de blakende zon. Ondanks de recente regenval, hebben de cyanobacteriën zich in een zorgwekkende drijflaag gevestigd. Het afsterven van deze blauwalgen resulteert in de vrijgave van giftige stoffen die variëren van oog- en luchtwegirritatie tot ernstiger symptomen zoals diarree en braken bij mensen en dieren.

Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de bevolking

Als gevolg van deze onaangename ontwikkelingen is het nu tijdelijk verboden om water uit het kanaal Bossuit-Kortrijk te capteren voor het irrigeren van consumptie- en voedergewassen, of als drinkwater voor vee. Voor de veiligheid en gezondheid van de burgers geldt er ook een tijdelijk zwemverbod in de openwaterzwemzone van het kanaal. Geregistreerde zwemmers en clubs zijn hierover reeds geïnformeerd. Waterrecreatie zoals kajakken en pleziervaren is nog steeds toegestaan, op voorwaarde dat er geen direct contact met het water wordt gemaakt. Stand-up paddleboarden is tijdelijk beperkt tot de oude Leiearm, van de Budatip tot Buda Beach.

Toekomstperspectieven

Het verbod blijft van kracht totdat de drijflaag volledig verdwenen is en de concentratie van gifstoffen voldoende laag is. Blauwalgen trekken zich doorgaans terug bij lagere temperaturen en hevige regenval. De stadsdiensten en De Vlaamse Waterweg blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en voeren frequent metingen uit. Het kanaal zal weer worden opengesteld zodra de omstandigheden dit toelaten.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )