Herziening Mokkerkerkplannen: cd&v Koekelare pleit voor zorgvuldig kerkhofbeleid

In De Mokker worden de plannen voor de herbestemming van de H. Pastoor van Arskerk heroverwogen, met speciale aandacht voor de begraafplaats. De Cd&v heeft bezwaren geuit tegen het oorspronkelijke ‘dubbele gebruik’ van de geplande zalen en stelt voor om ‘De Mokkernaere’ als alternatieve locatie te gebruiken. Dit zou niet alleen de functionaliteit van de kerk verbeteren, maar ook de integriteit van het kerkhof respecteren.

Locatie: De Mokker, Koekelare

Belang van het kerkhof centraal

Bij de recente presentatie van de herbestemmingsplannen voor de H. Pastoor van Arskerk in De Mokker, Koekelare kwamen belangrijke zorgen naar voren. Een essentieel aspect betreft de omgang met de begraafplaats rond de kerk. De lokale gemeenschap, vertegenwoordigd door verschillende stemmen, benadrukte het belang van respectvolle integratie van de begraafplaats in de nieuwe plannen. Er heerst bezorgdheid over de impact van de verbouwing en de toekomstige activiteiten op de rust en waardigheid van het kerkhof.

Aanpassingen in de plannen

Een kritiekpunt betrof het voorgestelde ‘dubbele gebruik’ van twee geplande zalen in de kerk, wat praktisch onhaalbaar lijkt. In plaats daarvan suggereert de cd&v een alternatieve oplossing: het inzetten van ‘De Mokkernaere’ – momenteel eigendom van de dekenij – als een duurzame locatie voor muziek- en toneelverenigingen. Deze benadering zou niet alleen het ruimteprobleem van de verenigingen oplossen, maar ook het belangrijke vraagstuk van toegankelijkheid en het respectvol omgaan met de begraafplaats adresseren.

De Mokkernaere als oplossing

Het voorstel om ‘De Mokkernaere’ te renoveren en te benutten, zou de noodzaak van een tweede ruimte in de kerk zelf overbodig maken, waardoor middelen efficiënter gebruikt kunnen worden. Dit biedt een langdurige, structurele oplossing die rekening houdt met zowel de behoeften van de lokale gemeenschap als de integriteit van de historische locatie.

Een blik vooruit

De herbestemming van de Mokkerkerk blijft een onderwerp van levendige discussie binnen de gemeenschap. De nadruk ligt op een evenwichtige aanpak waarbij respect voor de historische en culturele waarde van de locatie, inclusief het kerkhof, voorop staat. Dit project, essentieel voor de toekomst van De Mokker, vraagt om een doordachte aanpak waarbij elke stem binnen de gemeenschap gehoord en gewogen wordt.

Tekst door Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.beFoto Kazo