Herleving van Glorie: Gerestaureerde Klokkentoren Pronkt Weer op de Historische Kloosterkerk

Eerste Restauratiefase van het Augustinessenklooster Voltooid, Tweede Fase Start na Bouwverlof

Het is een periode van renaissance voor het Augustinessenklooster, aangezien de eerste fase van de ambitieuze restauratie voltooid is. Deze fase, die gericht was op het herstel van de buitenschil van het klooster, werd afgesloten met het terugplaatsen van de prachtig gerestaureerde klokkentoren op de historische kloosterkerk.

Een Historische Schat in het Hart van Kortrijk

De kerk, centraal in het kloostercomplex, dateert uit de periode 1709-1743 en werd herbouwd met behoud van enkele oudere elementen (noordelijke gevel binnenplein circa 1650 en barokke voorgevel circa 1680). De geschiedenis en de spirituele betekenis ervan zijn diep geworteld in de identiteit van Kortrijk.

Klokkentoren: Tijdloze Schoonheid Hersteld

Bovenop de kerk troont een achthoekig klokkentorentje, bedekt met natuurleien en voorzien van galmgaten. De trotse klokkentoren huisvest de torenklok ‘Augustinus’, oorspronkelijk gegoten in 1742 en hergoten in 1883. Sinds 1951 is de klok elektrisch aangedreven. Deze toren had dringend restauratie nodig door ontbrekende of kapotte leien en aangetast hout. Het terugplaatsen van het gerestaureerde torentje symboliseert de succesvolle afronding van de eerste fase van de restauratie.

Kleurenstudie: Terug naar Oorsprong

Tijdens deze fase werd er ook uitgebreid kleuronderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was om ramen, beelden, poorten en sjabloneringen in hun oorspronkelijke kleuren te kunnen herstellen.

De Toekomst: Nieuwe Fase, Nieuwe Uitdaging

Na het bouwverlof gaat de tweede fase van de restauratie van start, waarbij de aandacht uitgaat naar de gevels en daken van de gebouwen aan de rand van de kloostertuin. De verwachting is dat deze fase tegen de zomervakantie van 2024 wordt afgerond.

Financiering van Erfgoed: Een Gemeenschappelijke Inspanning

De totale kosten voor de restauratie van de buitenschil van het klooster bedragen 3,6 miljoen euro, waarvan 2 miljoen wordt gedragen door de stad Kortrijk en 1,6 miljoen door Vlaanderen. “Dit project illustreert onze gezamenlijke inspanningen om ons waardevolle erfgoed te behouden”, aldus Philippe De Coene, schepen van Onroerend Erfgoed. Deze mijlpaal in de restauratie van het Augustinessenklooster markeert niet alleen de heropleving van een stukje geschiedenis, maar onderstreept ook de toewijding van Kortrijk en Vlaanderen om hun historisch erfgoed te koesteren en te bewaren voor toekomstige generaties.

Belofte aan de Toekomst

De afronding van de eerste fase van de restauratie brengt niet alleen een terugkeer van historische schoonheid, maar geeft ook belofte aan de toekomst. Het gerestaureerde klooster en de kerk zullen blijven dienen als een monument van geschiedenis en cultuur, die verhalen vertellen van vervlogen tijden, en tegelijkertijd nieuwe hoofdstukken creëren voor komende generaties.De gerestaureerde klokkentoren – een symbool van doorzettingsvermogen en eerbied voor het verleden – zal uitkijken over Kortrijk, een blijvende herinnering aan de onmiskenbare band tussen de stad en haar rijke historie.

De Reis Gaat Verder

Het is een boeiende tijd voor de stad Kortrijk, aangezien de tweede fase van de restauratie van het Augustinessenklooster na het bouwverlof van start gaat. Deze fase omvat het herstel van de gevels en daken van de gebouwen grenzend aan de kloostertuin. Ondanks de uitdagingen die nog voor ons liggen, blijft het doel helder: het behoud van een waardevol stuk erfgoed voor huidige en toekomstige generaties. Het uiteindelijke doel van deze zorgvuldige en gedetailleerde restauratie is om de geschiedenis tot leven te brengen, terwijl we tegelijkertijd nieuwe geschiedenis schrijven. Het gerestaureerde Augustinessenklooster zal blijven dienen als een levendige link tussen verleden en toekomst – een plek waar de tijd stilstaat, en toch vooruitgaat. Wanneer we in 2024 deze plek bewonderen, zullen we niet alleen de resultaten zien van intensief restauratiewerk, maar ook de vreugde van een stad die haar erfgoed heeft kunnen herwinnen en eren.

Erfgoed: Kostbaar Bezit, Gedeelde Verantwoordelijkheid

De restauratie van dit belangrijke monument is mogelijk gemaakt door de gecombineerde inspanningen en financiële steun van de stad Kortrijk en de Vlaamse overheid. Hun bijdrage van in totaal 3,6 miljoen euro aan dit project is een krachtig voorbeeld van hoe gezamenlijke actie kan leiden tot indrukwekkende resultaten. In dit proces van vernieuwing en restauratie zien we een diepe waardering voor het verleden, en een sterke belofte voor de toekomst. We kijken uit naar de volgende stappen in deze reis, terwijl we blijven werken aan het bewaren en vieren van onze kostbare historische erfenis.

Het Verleden Ontmoet de Toekomst

Met het herstel en de terugkeer van de klokkentoren op de historische kloosterkerk, viert Kortrijk niet alleen de voltooiing van de eerste fase van de restauratie van het Augustinessenklooster, maar ook de samensmelting van historische erfenis en moderne restauratietechnieken. Het verleden wordt zo weer tot leven gebracht, met respect voor de oorspronkelijke architectuur en schoonheid, terwijl wordt voldaan aan de eisen en behoeften van de huidige tijd.

Deze prestatie is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van vele betrokkenen, waaronder de stad Kortrijk, de Vlaamse overheid en tal van bekwame restaurateurs en vakmensen. Hun vastberadenheid en toewijding hebben ervoor gezorgd dat de historische charme van dit monument weer tot bloei is gekomen, klaar om bewonderd en gekoesterd te worden door zowel inwoners als bezoekers.

Uitdagingen overwinnen

De tweede fase van de restauratie, die na het bouwverlof van start gaat, belooft verdere transformatie en herstel van de rest van het kloostercomplex. Onder hun bekwame handen zullen de gevels en daken van de gebouwen rond de kloostertuin hun oude glorie herwinnen. In deze fase van herstel en vernieuwing schuilt ook een boodschap van hoop en veerkracht. Net zoals het Augustinessenklooster de tand des tijds heeft doorstaan en weer tot leven wordt gebracht, kan ook onze samenleving uitdagingen overwinnen en zich naar een betere toekomst bewegen. Bij de voltooiing van deze onderneming in 2024, zullen we niet alleen een monument van gerestaureerd erfgoed bewonderen, maar ook de kracht van toewijding, samenwerking en respect voor onze gedeelde geschiedenis vieren. Deze mijlpaal is slechts het begin.

Kortrijk is een trotse stad

Terwijl we vooruitkijken naar de voltooiing van de rest van de restauratie, blijven we ons inzetten voor het behoud van ons kostbare erfgoed, het vieren van onze rijke geschiedenis en het inspireren van toekomstige generaties met verhalen van ons verleden. Dus terwijl de gerestaureerde klokkentoren nu opnieuw over Kortrijk uittorent, staat hij ook symbool voor de stad zelf – veerkrachtig, trots en altijd vooruitkijkend naar de toekomst.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )