Henk Vandewalle brengt innovatie in eenvoud: de slimme oplossing van een vroegere landbouwer voor “lokale” eerder “kleine” overstromingen

De vroegere landbouwer Henk Vandewalle biedt een eenvoudige en effectieve oplossing voor het reinigen van duikers om lokale overstromingen te voorkomen, een methode die de waarde van praktische wijsheid en respect voor lokale kennis onderstreept.

Henk Vandewalle’s inventieve aanpak
In het rustige, landelijke landschap nabij Diksmuide, waar de natuur en mens in een eeuwenoud ritme samenleven, heeft de vroegere landbouwer Henk Vandewalle een opvallend eenvoudige, maar uiterst effectieve methode gevonden om lokale overstromingen, veroorzaakt door verstopte buizen, te bestrijden.

Een les in praktische wijsheid
Volgens Henk Vandewalle kan het reinigen van een duiker, een essentieel onderdeel in het waterbeheersysteem, verrassend simpel zijn. Zijn methode? Gebruik een versleten autoband, kosteloos en ruim voorhanden, bevestig een kabel eraan en trek deze door de duiker met behulp van een kraan of tractor. Deze aanpak, die de traditionele en complexe reinigingsmethoden in de schaduw stelt, zorgt voor een volledige en efficiënte reiniging.

Het belang van lokale kennis en ervaring
Vandewalle, wiens levenslange ervaring in het landbouwbedrijf hem een diep begrip van de natuur en haar uitdagingen heeft gegeven, benadrukt de waarde van praktische kennis. “Al diegenen die te lang naar school zijn geweest, zouden nog veel kunnen leren van een oude boer,” merkt hij op. Zijn opmerking weerspiegelt een grotere waarheid over het belang van respecteren en waarderen van lokale kennis en ervaring.

Een respectvolle oproep aan de jongere generaties
In een tijd waarin technologische oplossingen vaak de voorkeur krijgen, herinnert Vandewalle ons eraan dat eenvoudige, creatieve oplossingen vaak even effectief kunnen zijn. Zijn boodschap is een oproep tot respect voor de oudere generaties, die een schat aan praktische kennis en wijsheid bezitten.

Lokale overstromingen
Henk Vandewalle’s methode om lokale overstromingen aan te pakken, illustreert hoe eenvoud en innovatie hand in hand kunnen gaan. Deze aanpak benadrukt het belang van het combineren van traditionele kennis met moderne uitdagingen.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be