Günther Claes: Kritische stem in Diksmuide

Günther Claes, een onafhankelijk lid van Project 8600, heeft de gemeenteraad van Diksmuide wakker geschud met zijn bezorgdheid over toenemende veiligheidsproblemen rond het station. Na maanden van pleiten is er eindelijk actie ondernomen, maar Claes en Project 8600 benadrukken dat verdere stappen nodig zijn voor een duurzame oplossing. Project 8600 zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een plan presenteren om de veiligheid en leefbaarheid in Diksmuide te verbeteren, met een focus op samenwerking en integrale aanpak.

Na maanden van bezorgdheid en pleidooi heeft de gemeenteraad van Diksmuide eindelijk actie ondernomen tegen de toenemende overlast rond het station. Als bezorgde burger heeft Günther Claes, tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad in februari zijn diepe bezorgdheid geuit over de veiligheidssituatie, met name de gevallen van afpersing, bedreiging en drugsoverlast waarvan mijn zoon en andere jongeren slachtoffer werden.

Een ontwakende gemeenteraad

Mijn oproep heeft duidelijk een impact gehad, aangezien de gemeenteraad en lokale autoriteiten nu in actie zijn gekomen door middel van een grootschalige controleactie bij het station, zoals recentelijk gerapporteerd in de pers.

Stappen naar verandering

Vandaag heeft de politie Polder samen met de politieschool, Securail en De Lijn een grote controleactie gehouden in het station van Diksmuide, gericht tegen overlast van vechtpartijen en drugsbezit. Deze actie is een eerste stap in de goede richting, maar het is belangrijk om te benadrukken dat dit niet volstaat.

Naar een duurzame oplossing

Tijdens mijn pleidooi heb ik meerdere maatregelen voorgesteld om de veiligheidssituatie te verbeteren, waaronder een verhoging van politiepatrouilles, de inzet van spoorwegpolitie, optimalisatie van camerasurveillance, verbetering van de verlichting, investering in buurtbemiddeling en jeugdwerkers, en bewustwordingscampagnes op scholen.

Een toekomstgericht plan

Daarom kondigt Project 8600 met trots aan dat we bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen opkomen met een duidelijk plan om de veiligheid en leefbaarheid in Diksmuide te verbeteren. Als gedreven partij zullen we ons inzetten voor een integrale aanpak van de veiligheidsproblemen, waarbij we de maatregelen die ik heb voorgesteld tijdens mijn pleidooi, zullen combineren met nieuwe initiatieven en frisse ideeën.

Samen voor verandering

We geloven in een Diksmuide waarin alle inwoners zich veilig en welkom voelen, en waarin de gemeente actief samenwerkt met burgers en lokale instanties om dit doel te bereiken. We roepen alle inwoners van Diksmuide op om ons te steunen en hun stem uit te brengen voor verandering tijdens de komende verkiezingen.

(Tekst Serge Jansen van www.westnieuws.be)