Grote blunder in Diksmuide: verlaagde oeverdijk door werken van Aquafin, Fluvius en Stad Diksmuide

Ingrepen uitgevoerd in 2014 door Aquafin, Fluvius en de stad Diksmuide bij de bouw van de 3-mussenbrug en het Atheneumpad hebben geleid tot een verlaging van de oude oeverdijk langs de Handzamevaart. Dit heeft in november 2023 tot ernstige overstromingen geleid, wat de noodzaak voor herstel en verantwoordelijkheid benadrukt.

Datum en locatie: 20 November 2023, Diksmuide

De gevolgen van stadsingrepen in Diksmuide

In een onthullende ontwikkeling die recent aan het licht is gekomen, blijkt dat ingrepen uitgevoerd in 2014 door Aquafin, Fluvius en de stad Diksmuide een onbedoelde maar ernstige impact hebben gehad op de waterbeheersing in de regio. Deze werken, verricht tijdens de bouw van de 3-mussenbrug en het Atheneumpad, hebben geleid tot een verlaging van de oude oeverdijk langs de Handzamevaart, een blunder met verstrekkende gevolgen.

Een grote misstap

Deze verlaging van de oeverdijk, een cruciaal element in het lokale waterbeheersysteem, heeft een zwak punt gecreëerd in de bescherming tegen overstromingen. De eerste tekenen van deze fout werden duidelijk in november 2023, toen hevige regenval leidde tot overstromingen die aanzienlijke schade toebrachten aan het achtergelegen gebied nabij zorgcentrum VillaVip.

De impact van nalatigheid

Door de verlaging van de dijk werd het gebied kwetsbaar voor overstromingen, wat resulteerde in onverwachte wateroverlast en schade. Dit roept vragen op over de planning en uitvoering van dergelijke werken door de betrokken instanties en de stad Diksmuide.

De roep om herstel en verantwoordelijkheid

In het licht van deze ontwikkelingen dringt de vraag zich op hoe en wanneer herstelmaatregelen zullen worden getroffen. De noodzaak voor een grondige evaluatie van de situatie en passende corrigerende acties is duidelijk. De gemeenschap en betrokkenen vragen zich af wie de verantwoordelijkheid zal nemen voor deze fout en hoe dergelijke missers in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Een les in waterbeheer

Dit zeer spijtige incident onderstreept het belang van zorgvuldige planning en uitvoering van infrastructurele projecten, vooral in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen. Het toont aan dat elke ingreep in het landschap verstrekkende gevolgen kan hebben voor de waterhuishouding en de veiligheid van de omgeving.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be