Grootscheepse aanpassingen in Vlaamse vaarwegen en transportbeslissingen

Verfrissende lucht over het Vlaamse hinterland

De Vlaamse zeehavens, poorten naar een economische welvaart, ervaren een transformatie in hun corridorshuttles. Na grondig advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering besloten een vierjarige subsidieregeling aan te passen. De maritieme terminal zal nu geen vast behandelingsschema hoeven te volgen, gezien de wispelturige marktomstandigheden. Hiermee erkent de regering de dynamiek van de moderne zeevaart. Bijzonder te noteren is de aandacht voor de regio’s West-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk. Zij kunnen mogelijk profiteren van nieuwe samenwerkingsverbanden in het najaar van 2023.

Veiligheid eerst op onze waterwegen

Vlaams minister Lydia Peeters brengt met de goedkeuring van een nieuw besluit veiligheid naar de voorgrond van onze binnenwateren. De personeelsleden van relevante autoriteiten en waterwegbeheerders moeten nu voldoen aan striktere opleidings- en ervaringseisen. Een welkome verbetering voor zowel de beroepsvaart als de recreatieve scheepvaart.

Nieuwe lichten op het spoor

De wijzigingen van het koninklijk besluit werpen nieuw licht op de voertuigen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Daarnaast wordt een extra categorie voertuigen toegelaten voor het gebruik van blauwe zwaailichten. Dit zijn de voertuigen van de noodplanningscoördinatoren, waardoor ze snel ter plekke kunnen zijn bij ernstige calamiteiten.

Harmonie in staatssteun en wegverkeer

Er heerst eensgezindheid onder de Vlaamse Regering als het gaat om de gebruiksvergoeding voor spoorinfrastructuur en de wegverkeersbeslissingen van de Waalse Regering. Het streeft naar een harmonieuze samenwerking tussen de verschillende regio’s, waarbij de integriteit van het transportnetwerk behouden blijft.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be