Groene voorhoede: een gedeelde strijd tegen plaagorganismen

Als de nacht zijn sluier over België trekt, ontvouwen zich in de schaduw van de groene velden kleine drama’s. Plaagorganismen bedreigen onze planten, met verstrekkende gevolgen voor zowel de landbouw als onze voedselveiligheid. Maar er waait een nieuwe wind. Een samenwerking, zo krachtig als de Belgische zomerzon, gaat deze uitdaging aan.

Een koninklijke goedkeuring

De klok sloeg stilzwijgend toe toen de ministerraad een nieuwe horizon schilderde. Op voorstel van de immer toegewijde minister van Landbouw, David Clarinval, kwamen er twee veelbelovende documenten op tafel. Eén betrof een koninklijk besluit, het andere bood een blik op een aankomende wet. Beiden boden handvatten om de gewesten actief te betrekken bij de strijd die voorhanden ligt.

Handen ineen voor een groener morgen

Reeds op 5 januari 2021 ontstond een samenwerkingsakkoord, een verbond tussen de ministers van Landbouw van zowel de federale staat als de gewesten. Samenwerking wordt het toverwoord van deze nieuwe era, met als ultiem doel de krachten te bundelen tegen die verfoeilijke plaagorganismen die onze gewassen belagen. Meer handen, minder werk. Meer samenwerking, meer inzicht. De informatie en taken worden gecentraliseerd, een symbiose van kennis en daadkracht.

De prijs van bescherming

Elk gewest, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de taak, wordt rechtvaardig gecompenseerd. Deze zogeheten retributies worden actief vanaf 1 januari 2024. Een kleine prijs voor een gezonder en groener België.

Een toekomst vol beloftes

Voordat deze daadkrachtige maatregelen in werking treden, wordt er wijselijk advies ingewonnen bij de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Met hun zegen zullen de gewesten, bij het aanbreken van 2024, met hernieuwde energie hun taken opnemen.

Overpeinzingen over het grotere geheel

Deze daad van samenwerking is meer dan een strategische zet. Het illustreert een diepgewortelde zorg voor ons groene erfgoed, voor de bescherming van onze landbouw, en de waarborging van onze voedselveiligheid. Het toont aan dat, wanneer België geconfronteerd wordt met een uitdaging, het antwoord ligt in saamhorigheid.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )