Groene impuls voor Vlaanderen: Klimaatadaptatie in de spotlight

Recente besluiten van de Vlaamse regering zetten in op groene adaptatie met focus op ecologisch evenwicht en industriële vernieuwing. De Vlaamse regering heeft samenwerkingsplannen en technologieën goedgekeurd om klimaatverandering aan te pakken, waaronder een project rond het beheer van water en het vervoer van koolstofdioxide.

Het Vlaamse landschap ondergaat een significante transformatie. Recente besluiten van de Vlaamse regering, onder leiding van minister Zuhal Demir, zetten in op groene adaptatie en vooruitgang. Met de dageraad van nieuwe samenwerkingen en technologieën ligt de nadruk op ecologisch evenwicht en industriële vernieuwing.

Stap voorwaarts: Samenwerking Regionale Landschappen

In een poging de harmonie tussen mens en natuur te behouden en tegelijkertijd klimaatverandering aan te pakken, heeft de Vlaamse regering een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Dit ambitieuze plan, ontstaan uit de collaboratieve geest tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en de regionale landschappen, focust op projectfinanciering. De essentie? De uitvoering van het Vlaams Klimaatadaptatieplan optimaliseren en versterken.

De periode tussen 1 september 2023 en 31 december 2025 zal in het teken staan van ‘Water’. Met de financiële ruggensteun van het Agentschap voor Natuur en Bos en de expertise van de Regionale Landschappen wordt er naar een naadloze uitvoering gestreefd. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de Vereniging van de Vlaamse provincies.

Toekomstperspectief: Het vervoer van koolstofdioxide

Tegen de achtergrond van klimaatverandering is Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) niet zomaar een buzzwoord. Het is de sleutel tot het decarboniseren van de industrie in het Vlaamse Gewest. Het recent goedgekeurde voorontwerp van decreet heeft de potentie om deze techniek naar een hoger niveau te tillen, waardoor Vlaanderen een pionier kan worden in groene technologieën.

De introductie van een gesloten industrieel net voor koolstofdioxide is een vernuftige manier om bedrijfsinitiatieven te stimuleren en te faciliteren. Dit net vormt een fundament voor toekomstige groene initiatieven. Met advies van de Raad van State in het vooruitzicht zijn de verwachtingen hooggespannen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be