Groeiend geweld onder jongeren: de alarmerende opmars van delicten en de onderliggende oorzaken

Bron: 14-08-2023 Artikel Humo – Annemie Bulté, pagina 8

Veranderend landschap van jeugdcriminaliteit

In een recente dialoog komt naar voren dat het aantal delicten onder jongeren in de afgelopen vijf jaar met maar liefst 30% is gestegen. Een verontrustende trend, waarbij de achterliggende oorzaken verder onder de loep worden genomen.

Geweld uit verveling

Tijdens de hoogtepunten van de coronacrisis werden er gewelddadige zaken gerapporteerd waarin ‘pedojagers’ betrokken waren. Echter, zoals Bogman opmerkt, was niet elk geval dodelijk. Sommige jongeren, gedreven door verveling en een zoektocht naar adrenaline, raakten verstrikt in dergelijk geweld. Het gebrek aan hobby’s en vrijetijdsbesteding lijkt een gemeenschappelijke noemer.

Psychische problemen op de voorgrond

Tijdens de pandemie namen de psychische problemen onder jongeren toe, wat soms resulteerde in gewelddadig gedrag. De meldingen van jongeren met ADHD en ernstige gedragsstoornissen zijn gestegen. Daarnaast speelde druggebruik, vooral cannabis, een significante rol, waarbij sommige jongeren neigden naar gewelddadig gedrag door bijwerkingen van de drug.

Symbolen van status

Het idee van status en de associatie met luxe goederen kan niet worden genegeerd. Luxeproducten zijn voor veel jongeren een manier om zich te onderscheiden en status binnen hun groep te verkrijgen. Drugsverkoop, bijvoorbeeld, kan hen niet alleen helpen hun eigen consumptie te financieren, maar ook de nieuwste luxegoederen aanschaffen.

Het verontrustende pad van de jeugd

De groei van jeugdbendes en de daaruit voortvloeiende intimidatie en afpersing is een verontrustend beeld in de huidige samenleving. Het idee van ‘steaming’, waarbij slachtoffers in groep worden benaderd en geïntimideerd, is helaas een realiteit geworden voor velen.

Veranderende dynamiek in drugshandel

Terwijl sommige jongeren zich bezighouden met het dealen van drugs, hebben anderen zich dieper in de organisatie genesteld, met grotere hoeveelheden drugs die in hun bezit worden gevonden.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be