Golven van zorg over Vlaamse tandartstarieven

Veranderende winden in de wereld van tandheelkunde

Binnen de serene en klinisch schone muren van Vlaamse tandartspraktijken waait een veranderende wind. Nieuwe cijfers tonen aan dat de harmonie tussen het traditionele tariefsysteem en de wensen van de tandartsen een onrustige zee betreedt.

Bijna de helft van de Vlaamse tandartsen maakt de keuze om zich niet te binden aan de officiële tarieven die samen met het RIZIV zijn vastgesteld. Deze beslissing, hoewel verrassend voor velen, blijft binnen de juridische lijnen.

Tarieven in de tandheelkunde: een complexe dans

De huidige overeengekomen tarieven met het RIZIV lijken niet langer te volstaan voor de complexe, tijdintensieve procedures die sommige behandelingen vereisen. Zo kan het verwijderen van een tand slechts enkele minuten in beslag nemen, terwijl ingrijpendere procedures langer duren, met tarieven die niet altijd de kosten dekken. Het is dan ook begrijpelijk dat sommige tandartsen kiezen voor aanvullende vergoedingen.

Een nieuw akkoord staat voor de deur, met de hoop op een compromis tussen de overheid, tandartsen en ziekenfondsen. De optimistische verwachtingen zijn echter getemperd door vroegere ervaringen.

Patiënten in het kruisvuur

Maar middenin dit financiële schaakspel staan de patiënten. Hun zorgen nemen toe naarmate de kosten van tandheelkundige zorg onzekerder worden. Bovendien brengt de toenemende trend van röntgenfoto’s van het gebit extra financiële belasting met zich mee, waardoor de patiënt vaak de rekening betaalt.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be