Gemeenteraad Diksmuide: Onverwachte straatwerken zorgen voor ophef

Tijdens de gemeenteraad van Diksmuide op 30 oktober 2023 werd de late aankondiging van straatwerken in de Kaaskerkestraat besproken. Hoewel de stad niet direct betrokken was, werden er vragen gesteld over de communicatie en planning. De stad zal in de toekomst nauwlettender toezien op de communicatie van aannemers naar buurtbewoners.

Diksmuide, 30 oktober 2023, 20:00 uur – De rustige avond in de Kaaskerkestraat werd onlangs verstoord door een onverwachte aankondiging. Bewoners werden laat op de hoogte gebracht van geplande straatwerken, wat leidde tot onrust en verwarring. De vragen die hieruit voortvloeiden, werden tijdens de gemeenteraad van Diksmuide op 30 oktober 2023 aan de orde gesteld.

Onverwachte aankondiging

Koen Coupillie bracht de kwestie naar voren. Hij merkte op dat de late aankondiging van de aannemer voor veel commotie zorgde onder de bewoners van de Kaaskerkestraat. Sommige bewoners konden hun auto niet meer gebruiken vanwege de plotselinge straatwerken. Hoewel de stad niet direct betrokken was bij deze werken, uitgevoerd door een privébedrijf in opdracht van Aquafin, rezen er vragen over de communicatie en planning.

Reactie van de stad

Marc Deprez, die tijdens de gemeenteraad het woord voerde, bevestigde dat de stad op de hoogte was van de startdatum van de werken. Hij benadrukte echter dat zowel Aquafin als de aannemer de verantwoordelijkheid hadden om de bewoners tijdig te informeren. “Het is teleurstellend dat de communicatie zo laat plaatsvond,” merkte Deprez op. “We hebben druk uitgeoefend om de werken gelijktijdig uit te voeren met de aanleg van het rondpunt bij Delhaize, om verdere verstoringen in 2024 te voorkomen.”

Deprez gaf verder aan dat de stad zeker contact heeft opgenomen met de aannemer over de late communicatie en dat ze “niet blij” waren met de gang van zaken. “Hoewel de stad niet direct verantwoordelijk is, worden wij, de burgemeester en ik, vaak bekritiseerd voor dergelijke situaties,” voegde hij eraan toe.

Toekomstige maatregelen

Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, zal de stad bij de planning van de werken de aannemers vragen naar de timing van de communicatie naar de buurtbewoners. “Dit zou automatisch moeten gebeuren door de aannemer, maar voortaan zullen we er nauwlettend op toezien,” concludeerde Deprez.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be