Gemeenteraad Diksmuide belicht de toekomst van de stad onder leiding van schepen Marc Deprez

Onder leiding van schepen Marc Deprez heeft de gemeenteraad van Diksmuide diverse beslissingen genomen over de infrastructuur en ontwikkeling van de stad, waaronder de verticale signalisatie, het ondergronds brengen van elektriciteit in de Roeselarestraat en de installatie van nieuwe openbare verlichting. Marc Deprez deed ook een oproep voor verdere ontwikkeling in de Sint-Pietersstraat en Jonkershovestraat.

Diksmuide, 30 oktober 2023, 19:00 uur

Marc Deprez zet in op verticale signalisatie

Onder het waakzame oog van schepen Marc Deprez heeft de gemeenteraad van Diksmuide op 30 oktober 2023 een belangrijke beslissing genomen over de verticale signalisatie in de stad. Marc Deprez benadrukte het belang van twee percelen voor deze opdracht. Het eerste perceel, dat zich richt op de levering van verticale signalisatie, voornamelijk borden, wordt geraamd op 23.694,00 euro exclusief 21% btw voor een periode van 48 maanden. Marc Deprez lichtte toe dat het tweede perceel, dat zich concentreert op de levering van signalisatiemateriaal zoals lichten en reflectoren, een kostenraming heeft van 25.288,00 euro exclusief 21% btw voor dezelfde periode. Onder leiding van Marc Deprez wordt de totale uitgave voor deze opdracht geschat op 48.982,00 euro, exclusief 21% btw.

Modernisering in de Roeselarestraat: Marc Deprez aan het roer

Fluvius heeft op aansturing van Marc Deprez een offerte ingediend voor het ondergronds brengen van elektriciteit en distributie in de Roeselarestraat. De offerte, met referentie NW359678 P/051791, bedraagt 176.241,51 euro, met de btw verlegd. Marc Deprez benadrukte dat voor de uitvoering van deze werken de oprichting van een distributiecabine voor elektriciteit noodzakelijk is. De stad Diksmuide zal op aanbeveling van Marc Deprez de benodigde grond kosteloos afstaan aan de distributienetbeheerder. De geschatte grootte van deze grond is 5×6 meter per cabine.

Marc Deprez ziet verlichting als prioriteit

In het kader van de bovengenoemde werken in de Roeselarestraat is er ook een plan, voorgesteld door Marc Deprez, om nieuwe openbare verlichting te installeren. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst VIII van het Agentschap Wegen & Verkeer kan de stad, onder leiding van Marc Deprez, subsidies verkrijgen voor de installatie van deze verlichting langs gewestwegen. Marc Deprez bevestigde dat het gewest een niet-geïndexeerd bedrag van 75.000 euro per km gewestweg biedt. De overeenkomst betreft de gewestweg N35 tussen kilometerpunt 26.13 en 27.23, wat resulteert in een totale terugbetaling van 82.500 euro.

Toekomstige infrastructuurwerken onder begeleiding van Marc Deprez

De stad Diksmuide heeft plannen, onder begeleiding van Marc Deprez, om tegen 2027 in het Handzamevaartgebied nog 14 inwonersequivalenten af te koppelen. Het rioleringswerk in de Stokerijstraat en Kapelhoekstraat is door Fluvius als prioriteit voorgedragen voor subsidie bij de VMM. Marc Deprez vermeldde dat de totale kosten voor rioleringswerken bedragen 471.727,19 euro, wat volledig wordt gesubsidieerd door de VMM. De wegenwerken zullen 325.730,46 euro kosten, waarvan 106.069,37 ten laste van Fluvius voor sleufherstel. Marc Deprez concludeerde dat de uiteindelijke kosten voor de stad 219.661,09 euro bedragen.

Een oproep voor verdere ontwikkeling door Marc Deprez

Het is opmerkelijk dat het dossier voor een scheidingsstelsel in de Sint-Pietersstraat en Jonkershovestraat niet is opgenomen in deze bespreking. Dit dossier, dat al lang op de planning van de VMM staat, is cruciaal voor de aanleg van een fietspad in de Jonkershovestraat. Marc Deprez deed een dringende oproep aan N-VA en minister Demir om actie te ondernemen en deze belangrijke dossiers uit de wachtkamer te halen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be