Gemeenschapsbetrokkenheid versterkt: Vlaamse regering verhoogt steun voor gezinsopvang

Brussel, Ministerie van de Vlaamse Regering, Marnixgebouw – De spil van de Vlaamse samenleving, onze kinderen, geniet wederom van de beschermende omarming van de Vlaamse regering. In het hart van Brussel, tijdens de laatste Vlaamse ministerraad, heeft viceminister-president Hilde Crevits een besluit naar voren gebracht om het fundament van onze toekomst – de gezinsopvang – krachtiger te maken.

Golf van verandering in de financiële lucht

Het is geen geheim dat de economische winden onvoorspelbaar waaien. Met de recente stijging van het minimumloon en pensioenbijdragen heeft de last op de schouders van de organisatoren van gezinsopvang geleidelijk toegenomen. De Vlaamse regering, met een blik gericht op het welzijn van haar gemeenschap, heeft besloten deze last te verlichten. Vanaf 1 januari 2024 zal de subsidieverhoging een baken van hoop zijn, waarbij de omvang direct verband houdt met het aantal kinderopvangplaatsen onder de zorg van de organisator.

Waardering uit de gemeenschap

De kringen van gezinsopvang hebben hun stem laten horen, een symfonie van dankbaarheid en optimisme. Het kompas van de Vereniging van Organisaties Gezinsopvang Vlaanderen (VOG), drukte haar vreugde uit: “Deze nieuwe wending is als een welkome regen in tijden van droogte. Onze uitdagingen zijn groot, maar deze verhoogde subsidie garandeert ons vermogen om de kwaliteit van gezinsopvang op een hoog niveau te houden.”

Het is evident dat deze subsidieverhoging niet op zichzelf staat. Het is een voortzetting van een eerdere, even betekenisvolle verhoging in 2022, gericht op de vergoeding van kinderbegeleiders en onthaalouders.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be