Gaat de Westhoek flexibel: transformatie van openbaar vervoer mede dankzij Peter Roose

De Westhoek introduceert vanaf 6 januari 2024 het flexvervoer ter vervanging van de traditionele belbus. Deze vernieuwing, onderdeel van Vlaanderens bredere Hoppin mobiliteitsvisie, belooft uitgebreidere dienstverlening en betere connectiviteit.

De zachte fluistering van de toekomst van mobiliteit resoneert door de glooiende velden van de Westhoek. Terwijl vroeger belbussen het symbool waren van openbaar vervoer in deze uitgestrekte regio, maakt de streek zich op voor een modern, flexibel tijdperk.

Hervorming van het vervoerslandschap

Op 12 juli jongstleden kreeg De Lijn groen licht voor de introductie van het zogenoemde flexvervoer. Deze geavanceerde dienst zal vanaf 6 januari 2024 de belbus vervangen. Hiermee wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan het vervoerslandschap, een die anticipeert op de mobiliteitsbehoeften van de Westhoekbewoners.

Deze verandering is het resultaat van intensieve samenwerkingen en onderhandelingen tussen lokale besturen en de Vlaamse overheid. De focus lag op het uitbreiden en versterken van de bestaande diensten, met speciale aandacht voor de landelijke gebieden.

Voertuigen van morgen

Flexvervoer klinkt niet alleen modern maar is het ook. Vanaf 6 januari zullen tot 24 kleinere voertuigen, afhankelijk van de tijd, de wegen van Westhoek sieren. Deze voertuigen, herkenbaar aan de huisstijl van De Lijn, bieden een dienstverlening die vergelijkbaar, zo niet beter is dan de huidige belbus.

Meer dan alleen een rit

Wat het flexvervoer onderscheidt, is de uitgebreide dienstverlening. Terwijl de oude belbus rond 19 uur zijn laatste rit maakte, zal het flexvervoer tot 23 uur blijven rijden. Bovendien kunnen inwoners van de Westhoek na een avond in Brussel nu vertrouwen op het flexvervoer om hen tot hun voordeur te brengen.

De grenzen verleggen

De innovatie stopt niet bij de Westhoek. Het flexvervoer strekt zich uit tot net buiten de grenzen van de regio. Dit biedt inwoners de kans om vlot aansluiting te vinden richting steden als Nieuwpoort, Staden en Roeselare.

Een duurzame visie

De invoering van het flexvervoer past binnen de bredere visie van Vlaanderen op mobiliteit: Hoppin. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan efficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit. Dit nieuwe tijdperk van mobiliteit wordt ook gekenmerkt door de integratie van deelfietsen en deelwagens.

Reflectie

Het enthousiasme van de lokale leiders, zoals Peter Roose, is duidelijk voelbaar. Het vernieuwde aanbod brengt niet alleen een revolutie in het openbaar vervoer, maar ook in de mindset van de inwoners. Het is nu aan hen om dit nieuwe aanbod te omarmen en mee te reizen naar de toekomst van mobiliteit.

(Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be)