Financieringsstrategie achter Brusselse procesbeveiliging

De overheid keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de financiering van de beveiliging van het proces over de aanslagen in Brussel, resulterend in een toewijzing van €760.000 aan de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene.

In het hart van onze natie is een beslissing genomen die weerspiegelt hoezeer de veiligheid van de inwoners wordt gewaardeerd. Vandaag werd een belangrijk besluit genomen met betrekking tot de beveiliging van een van de meest cruciale rechtszaken van het decennium.

Een verantwoordelijkheid jegens het verleden

In de winterse maand december van 2022, herleefden de schaduwen van 22 maart 2016 toen het proces begon over de terreur die Zaventem en Brussel trof. De grootte en significantie van dit proces, samen met de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen, legden een zware financiële last op zowel de Federale Politie als de lokale eenheden.

Gedreven door uitzonderlijkheid

Het proces draagt niet enkel het gewicht van de verwoestende gebeurtenissen, maar ook de druk van budgettaire gevolgen. Reagerend op deze omstandigheden heeft de regering een interdepartementale reserve opgesteld. Uit deze pot wordt een som van €760.000 toegewezen aan de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene. Deze fondsen symboliseren een concreet commitment om de veiligheid en gerechtigheid te waarborgen.

Kroongetuige

Het ontwerp, met zijn zwaarwegende implicaties, wordt nu voorgelegd aan de monarch voor ondertekening.

Contactinformatie:

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Wetstraat 2, 1000 Brussel, België
+32 2 488 05 11
verlinden.belgium.be
info@verlinden.belgium.be

Nick Gyselinck, Woordvoerder
press@verlinden.belgium.be

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be