Effectiviteit van nieuwe maatregelen tegen winkeldiefstal

Sinds de invoering van directe boetes voor winkeldiefstal in 2022 zijn er al 596 boetes opgelegd. Hoewel winkeldiefstal vaak wordt gezien als een minder ernstige vorm van criminaliteit, leidt het tot aanzienlijke economische verliezen. Het nieuwe beleid toont tekenen van succes, maar er is nog veel werk aan de winkel.

Directe boetes een succes

Sinds de invoering van de directe boetes voor winkeldiefstal op 1 januari 2022 is het beleid duidelijk aan het vruchten afwerpen. Tot op heden zijn er maar liefst 596 van zulke boetes opgelegd aan winkeldieven. Deze stijgende trend in het gebruik van het systeem bij politie en parket toont aan dat het beleid steeds meer ingeburgerd raakt bij de rechtshandhaving.

Economische impact van winkeldiefstal

Hoewel winkeldiefstal vaak wordt beschouwd als een minder ernstige vorm van criminaliteit, brengt het aanzienlijke financiële gevolgen met zich mee voor winkeliers. De jaarlijkse schade door winkeldiefstal in ons land wordt geschat op meer dan een miljard euro. En verrassend genoeg is het aantal aangiften van winkeldiefstal gedurende de laatste tien jaar constant gebleven, met uitzondering van de jaren 2020 en 2021.

Implementatie van het nieuwe systeem

Met het nieuwe beleid kunnen politie en parket ter plaatse boetes opleggen aan winkeldieven. De hoogte van de boete varieert en is afhankelijk van de waarde van de gestolen goederen. De maximale boete bedraagt 350 euro. Betaling kan direct via een QR-code, of binnen vijftien dagen via een overschrijvingsformulier.

Voordelen van de nieuwe aanpak

De directe boete-aanpak heeft diverse voordelen. Ten eerste zorgt het voor een snelle afhandeling en correctie van de daders. Bovendien wordt de straffeloosheid van kleine criminaliteit verminderd, wat bijdraagt aan een groter gevoel van gerechtigheid binnen de gemeenschap.

Reactie van minister Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie, geeft aan dat er ondanks het succes nog een lange weg te gaan is. “We moeten nog veel meer doen om de straffeloosheid die bij dergelijke feiten lijkt te heersen te beëindigen,” benadrukte de minister.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be