Een vernieuwende toekomst voor het federale ambt: de invoering van de vierdaagse werkweek

Op voorstel van minister Petra De Sutter wordt een vierdaagse werkweek en wisselend weekregime voorgesteld voor het federale administratief openbaar ambt. Gebaseerd op de privésector, waar dit al mogelijk is sinds 20 november 2022, biedt het voorstel flexibiliteit en autonomie aan organisaties. Het deconnectiebeleid van de federale overheid wordt hiermee versterkt.

03/09/2023, Brussel, 14:00 uur

Een atmosfeer van verandering waait door de hallen van het federale openbaar ambt. Als een fluistering van de wind die door de bomen danst, kondigt deze vernieuwing een frisse blik op werk en leven aan. Petra De Sutter, de minister van Ambtenarenzaken, heeft een zet in de juiste richting gedaan door een voorstel in te dienen voor een koninklijk besluit. Het doel? Het introduceren van de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime binnen het federale administratief openbaar ambt.

Echo’s van verandering uit de privésector

Het is geen geheim dat de privésector al sinds 20 november 2022 de mogelijkheid biedt om voltijdse prestaties te verdelen over vier in plaats van vijf dagen. Deze aanpak, doorspekt met de magie van flexibiliteit, heeft ook de deur geopend voor arbeidsprestaties verspreid over een tweewekelijkse cyclus.

Nu, als een vloedgolf die de oevers van traditioneel werken overspoelt, wordt er gestreefd naar de invoering van deze maatregelen binnen het federale openbaar ambt.

Organisatorische autonomie: de sleutel tot succes

Dit is geen opgelegde verandering, maar een die ruimte biedt voor interpretatie en aanpassing. Binnen de grenzen van dit nieuwe paradigma heeft elke organisatie de autonomie om te kiezen hoe ze de nieuwe maatregelen toepast. Deze autonomie, als een penseel in de handen van een schilder, stelt organisaties in staat om hun eigen unieke tinten en tonen toe te voegen, afgestemd op hun huidige arbeidsstructuur, behoeften en verlangens van hun medewerkers.

Daarnaast belichaamt deze frisse benadering de ethos van het deconnectiebeleid van de federale overheid. Een beleid dat erop gericht is om een balans tussen werk en leven te waarborgen en zo het welzijn van de werknemers te bevorderen.

Vrijwilligheid boven verplichting

Voor een medewerker is het overstappen naar de voltijdse vierdaagse werkweek of het wisselende weekregime geen verplichting maar een keuze. Een keuze die alleen gemaakt kan worden na overleg en goedkeuring door de leidend ambtenaar en, zoals de zachte beperkingen van een zandloper, heeft deze toestemming een geldigheid van minimaal drie en maximaal zes maanden.

Voordat deze revolutionaire verandering werkelijkheid wordt, zullen er syndicale onderhandelingen plaatsvinden en zal advies van de Raad van State worden ingewonnen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be