Een vernieuwende kracht in Oostende: de lancering van ‘de O mens’

‘De O mens’, een vernieuwende politieke beweging in Oostende, heeft hun website gelanceerd met als doel de lokale politiek te hervormen. Met een sterke focus op dialoog, inclusiviteit en het overwinnen van traditionele politieke hindernissen, zet de beweging zich in voor een progressieve toekomst.

Een kantelpunt voor Oostendse politiek

Op 8 februari 2024 markeerde de lancering van de website van ‘de O mens’ (de-o-mens.be) een significante mijlpaal voor de politieke scene in Oostende. Deze nieuwe politieke beweging streeft ernaar om met frisse ideeën en een inclusieve benadering de lokale politiek te hervormen. Met een heldere visie voor ogen, belooft ‘de O mens’ de manier waarop politiek wordt bedreven in de stad te transformeren.

Inzet voor een inclusieve dialoog

Het hart van ‘de O mens’ wordt gevormd door een zorgvuldig samengesteld programma, onthuld tijdens een recente ledenvergadering. Angelo en Yves Miroir, sleutelfiguren binnen de beweging, benadrukken hoe het programma tot stand is gekomen door een uitgebreide raadpleging van de lokale bevolking. Hun doel is om een politiek klimaat te creëren dat echt luistert naar de inwoners van Oostende en handelt in hun belang. De nadruk ligt op een politiek die inclusief is en waarbij de input van elke Oostendenaar van waarde is.

Aandacht voor de uitdagingen binnen de politiek

De beweging is zich bewust van de obstakels die mensen ervan weerhouden om politiek actief te worden, zoals eerder benadrukt door Yves Miroir. Deze uitdagingen zijn vooral merkbaar onder vrouwen en jongeren, die vaak terughoudend zijn vanwege negatieve ervaringen of zorgen over de impact op hun professionele en academische toekomst. Ondanks deze uitdagingen, roept ‘de O mens’ op tot een nieuwe vorm van politieke betrokkenheid, met een sterke focus op transparantie, inclusiviteit en innovatie.

Een oproep tot samenwerking voor een betere toekomst

‘De O mens’ nodigt alle Oostendenaars uit om mee te werken aan een progressieve toekomst voor de stad. De beweging streeft naar een samenwerking die de onafhankelijkheid van de beweging waarborgt, terwijl het ook openstaat voor diverse meningen en input vanuit de stad. Deze samenwerking zal zich in de komende weken verder ontwikkelen, met de ambitie om tegen eind februari concrete plannen te presenteren.

Neem deel aan de beweging

Geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd om zich aan te sluiten bij ‘de O mens’ en bij te dragen aan het vormgeven van de toekomst van Oostende. Voor meer informatie of om mee te doen, kunt u contact opnemen met Flederick Angelo, de voorzitter, op 0468 29 80 89 of via info@de-o-mens.be.

Auteurs (Tekst Andy Vermaut +32499357495, Serge Jansen +32468334833, en Yves Miroir van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)