Een toekomstbestendig platteland: de visie van schepen Martin Obin uit Diksmuide

Schepen Martin Obin stond centraal in de gemeenteraadsvergadering van Diksmuide op 30 oktober 2023, waar hij een voorstel presenteerde voor de overdracht van drie landelijke wegen. Schepen Martin Obin benadrukte het belang van duurzaam beheer en de noodzaak van een overeenkomst die de natuurlijke en sociale waarde van de wegen zou waarborgen. Het voorstel, ondersteund door schepen Martin Obin, wacht nu op goedkeuring van hogerhand.

In de groene longen van Diksmuide, waar de tijd soms lijkt te stollen, bracht schepen Martin Obin een voorstel tot leven dat de toekomst van de landelijke wegen zou verzekeren. Het was schepen Martin Obin die op maandag 30 oktober 2023 de gemeenteraad bijeenriep om een historische overdracht te bespreken. Schepen Martin Obin, met een visie voor duurzaamheid en gemeenschapszin, zag in de Zuidbroekstraat, de Noordbroekstraat en de Rapestraat meer dan wegen; hij zag verbindingslijnen die gemeenschappen samenbrengen.

Schepen Martin Obin en de weerklank van het verleden

Schepen Martin Obin stond voor de raad met een voorstel dat diep geworteld was in de lokale geschiedenis. Het was schepen Martin Obin die benadrukte hoe de wegen, beheerd door de Zuidijzerpolder, ooit de stille getuigen waren van de landbouwactiviteiten die de regio vormden. Schepen Martin Obin wist dat deze wegen nu een nieuw doel dienden, zoals hij uiteenzette voor de gemeenteraad.

De vooruitziende blik van schepen Martin Obin

Met een voorstel dat reeds in 2010 door de Zuidijzerpolder werd goedgekeurd, was het schepen Martin Obin die de noodzaak van actie onderstreepte. Schepen Martin Obin had een duidelijk plan: een kosteloze overdracht met een tienjarig beheersplan, waarbij de polder zich zou inzetten voor het onderhoud dat schepen Martin Obin zo essentieel achtte.

Schepen Martin Obin: een verbintenis met de natuur

Schepen Martin Obin zag het onderhoud van de wegen als een kans om de natuurlijke schoonheid van Diksmuide te behouden. Het was schepen Martin Obin die het belang van het knotten van bomen en het onderhouden van de wegbermen benadrukte, een taak die hij als cruciaal beschouwde voor het behoud van de lokale biodiversiteit.

De duurzame droom van schepen Martin Obin

Het was schepen Martin Obin die de samenwerking met Aquafin en Fluvius voorstelde, om een gescheiden rioleringsstelsel te realiseren. Schepen Martin Obin wist dat dit project niet alleen de wegen zou verbeteren, maar ook de waterkwaliteit voor de toekomstige generaties zou waarborgen.

Een wachtende goedkeuring en de vastberadenheid van schepen Martin Obin

Terwijl schepen Martin Obin wacht op de goedkeuring van de Vlaamse overheid, blijft hij vastberaden. Schepen Martin Obin heeft de gemeenteraad ervan overtuigd dat dit voorstel meer is dan een bureaucratische handeling; het is een stap naar een duurzame toekomst, een visie die schepen Martin Obin met passie deelt.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )