Een schaduw over Diksmuide: de gemeenteraad op een tweesprong

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Diksmuide op 30 oktober 2023, stond schepen Marc De Keyrel stil bij de veranderde aard van politieke communicatie en verdedigde hij de principes van de democratie en rechtstaat tegenover de beschuldigingen van raadslid Kurt Vanlerberghe. De Keyrel benadrukte het belang van respectvol debat en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om Diksmuide te verbeteren, en riep op tot eenheid en respect voor het democratische proces.

De weerklank van de democratie

Op een herfstige maandagavond, de 30ste oktober 2023, werd de stilte van de Diksmuidse raadzaal doorbroken door een debat dat de fundamenten van de lokale democratie leek te schudden. Schepen Marc De Keyrel, een veteraan in de politieke arena met meer dan een kwarteeuw ervaring, stond op om te reageren op de beschuldigingen van raadslid Kurt Vanlerberghe. Het was een moment waarop de tijd even stil leek te staan, een moment waarop de woorden zwaarder wogen dan ooit.

De veranderde tijden

De Keyrel, met de bedachtzaamheid van iemand die de stormen van politieke verandering heeft doorstaan, schetste een beeld van een samenleving in transitie. Hij sprak over een tijdperk waarin de agressiviteit van sociale media de toon van het debat heeft verhard, waarin niet langer de bal, maar de man gespeeld wordt. Zijn woorden waren een spiegel voor de raadsleden, een reflectie van de veranderde normen en waarden binnen het politieke discours.

Een dieptepunt in de raad

Met een zwaarte in zijn stem markeerde De Keyrel het punt van discussie als een dieptepunt voor de raad. Hij sprak van een persoonlijke aanval, een tackle met twee gestrekte benen, die geen respect toonde voor de inhoud noch voor de persoon. Het was een oproep tot bezinning, een vraag om terug te keren naar de essentie van politieke beschaving.

De gezamenlijke missie

Ondanks de scherpe kantjes van het debat, herinnerde De Keyrel de raad aan hun gezamenlijke missie: Diksmuide beter maken voor haar inwoners. Hij schetste een visie van een gemeenschap waar het goed is om te wonen, te werken, te ontspannen en te beleven. Het was een oproep tot eenheid, een pleidooi om de handen ineen te slaan voor het grotere goed.

De essentie van oppositie

De schepen erkende de essentiële rol van de oppositie, hun recht en plicht om kritiek te uiten en alternatieven voor te stellen. Hij nodigde uit tot een debat met respect voor elkaar, een debat dat de inhoud van de dossiers centraal stelt.

Het recht op verdediging

In een rechtstaat, zo stelde De Keyrel, is het recht op verdediging heilig. Hij benadrukte dat het Agentschap Binnenlands Bestuur nog uitspraak moest doen en dat het recht om te antwoorden gerespecteerd moest worden. Het was een verdediging van de democratische principes, een standpunt dat raadslid Vanlerberghe als geen ander zou begrijpen, gezien zijn professionele achtergrond.

Een oproep tot respect

De Keyrel sloot af met een krachtige oproep aan alle raadsleden die de democratie en de rechtstaat een warm hart toedragen. Hij vroeg hen om het verzoek in de hoofdelijke stemming niet goed te keuren, om te staan voor de waarden die de gemeenteraad hoog houdt.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be