Een revolutie aan de oevers van D’Hooie: Toekomstgerichte verbindingen en recreatie

Samenspel van steden en waterwegen

In de Vlaamse regio wordt de Leie meer dan ooit gezien als een bron van recreatief plezier. Met oog op deze groeiende belangstelling heeft De Vlaamse Waterweg nv, hand in hand met de steden Waregem, Wielsbeke en Zulte, onderzocht hoe een kritieke ontbrekende schakel in het jaagpadennetwerk aan de rechteroever verholpen kan worden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, onderstreept dat de focus niet alleen ligt bij het bieden van recreatie, maar ook bij het bevorderen van zachte mobiliteit.

Seine Schelde Vlaanderen: Voorbij transport

Dit vernieuwende initiatief is slechts een deel van het overkoepelende internationale binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Met financiële ruggensteun van de Europese Unie wordt ernaar gestreefd om binnenvaart een gedegen concurrent voor het goederenwegvervoer te maken. Maar, binnen deze grootse plannen, wordt ook gedacht aan de stille voetganger en de enthousiaste fietser.

De ultieme route: Een samenkomst van mogelijkheden

Verschillende scenario’s zijn onder de loep genomen, van routes die direct aan de Leie lagen tot paden die verder landinwaarts of zelfs over het water gingen. De optimale keuze bleek het scenario waarbij een jaagpad wordt aangelegd langs de oevers van de oude Leiearm, nabij het eiland D’Hooie.

Innovatieve aanpak voor toegankelijkheid

Dit gekozen pad zal twee kritieke punten van de oude Leiearm doorkruisen. Het meest indrukwekkend is dat fietsers bij de stuw daadwerkelijk over de stuw zullen fietsen, dankzij een brugdek ondersteund door de huidige stuwconstructie. Daarnaast zal een gloednieuwe fietsbrug de jachthaven in Zulte sieren.

Wat de toekomst in petto heeft

Er staan grote dingen te gebeuren. In 2024 zal het technisch ontwerp voor het voorkeurstracé verder worden uitgewerkt door De Vlaamse Waterweg nv. Op basis hiervan wordt de definitieve positie en kostprijs vastgesteld. En als alle sterren goed staan, zal 2026 het jaar zijn waarin de eerste steen op deze route wordt gelegd. Deze stap is een belofte voor een recreatieve boost in de regio en staat garant voor een betere mobiliteit.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be