Een pluim voor brandweer Westhoek

De Brandweer Westhoek reageerde vannacht proactief op diverse watergerelateerde incidenten. Hoewel sommige meldingen loos alarm bleken, werden bij andere situaties effectieve maatregelen genomen, zoals het aanpassen van pompen en het redden van een bestuurder. De waterstand in de regio wordt continu gemonitord en de politie blijft versterkt aanwezig. Voor hulp wordt het publiek geadviseerd om 1722 of voor dringende gevallen 112 te bellen.

De Brandweer Westhoek kreeg vannacht een drietal meldingen gerelateerd aan wateroverlast, waarbij politieploegen betrokken waren voor de controle van geïsoleerde huizen door hoge waterstanden in de omgeving van de Blankaartvijver. In een geval bleek het loos alarm, terwijl in een ander geval een pomp aangepast werd om een geïsoleerde kudde schapen te beschermen, die bij daglicht geëvacueerd zullen worden. In een derde situatie in Noordschote (Lo-Reninge) werden eerder genomen maatregelen aangepast en versterkt.

Een recent incident, waarbij een automobilist in een ondergelopen straat vast kwam te zitten en met een bootje gered moest worden, benadrukt het belang van het volgen van omleidingen en het vermijden van water in ondergelopen straten.

De waterstanden in Roesbrugge en Stavele dalen gestaag, maar blijven boven de waakdrempel. In de Fintele (Lo-Reninge) en bij de Blankaartvijver is zelfs een lichte stijging van het waterpeil waargenomen.

De situatie in andere delen van de provincie is stabiel, zonder melding van nieuwe problemen. De politie blijft versterkt aanwezig in getroffen gebieden, terwijl de brandweer en commandopost nauwgezet de situatie monitoren en indien nodig extra maatregelen treffen.

De Brandweer Westhoek blijft actief betrokken bij de aanhoudende wateroverlast in de regio. In een recente actie werken de brandweerploegen aan het verhogen van de winterdijk rond de Blankaart in Woumen. Deze preventieve maatregel is cruciaal om Diksmuide en de omliggende gebieden te beschermen tegen verdere overstromingen. De inspanningen zijn een directe reactie op de stijgende waterstanden, die al eerder voor problemen zorgden in de Westhoek. Door de winterdijk te verhogen, hoopt de brandweer toekomstige wateroverlast in de regio te beperken en mogelijke schade te voorkomen.

Inwoners worden aangemoedigd om het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be te gebruiken voor niet-levensbedreigende hulpvragen. Voor urgente situaties is 112 het aangewezen nummer.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be – Foto’s bron FB Brandweer Westhoek )