Een onwrikbare belofte: België roerganger in de voortdurende strijd tegen genocide

België herdenkt de slachtoffers van genocide en bevestigt zijn voortdurende inzet voor het Genocideverdrag van 1948. Door actieve betrokkenheid bij internationale gerechtelijk procedures, het bevorderen van wetgeving tegen genocideontkenning en het ondersteunen van het Internationaal Strafhof, speelt België een leidende rol in de wereldwijde strijd tegen genocide en voor de bescherming van mensenrechten.

Datum en locatie: 9 december 2023, Brussel, België

Belgische inzet voor het Genocideverdrag: Een historische terugblik

Op 9 december 1948, een dag die in de annalen van de internationale diplomatie is geëtst, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het baanbrekende Verdrag inzake de Voorkoming en Bestraffing van Genocide aan. Deze historische mijlpaal, een directe reactie op de onuitsprekelijke gruwelen van de Holocaust en andere misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog, was een luide en duidelijke boodschap van de wereldgemeenschap: “Dit nooit meer!” Sinds 2015 herdenken we op 9 december de slachtoffers van genocide, een dag die niet alleen gekenmerkt wordt door herdenking, maar ook door de toewijding om deze misdaad te voorkomen.

Belgische rol in de handhaving van het verdrag

België, een trotse ondertekenaar en fervent ondersteuner van het Genocideverdrag, heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de universele ratificatie ervan. Door genocide als misdaad in het Belgische recht op te nemen en wetgeving aan te nemen tegen ontkenning en minimalisering van dergelijke misdaden, heeft ons land een voorbeeldfunctie op het wereldtoneel. De vervolging van Rwandese genocideverdachten in België en de actieve deelname aan internationale zaken, zoals de recente procedure tegen Rusland in het kader van het Genocideverdrag, tonen onze onwrikbare inzet om gerechtigheid te brengen voor de slachtoffers.

België en het Internationaal Strafhof: Partners in gerechtigheid

Als een van de eerste ondersteuners van het Internationaal Strafhof (ICC), benadrukt België het belang van een permanente, onafhankelijke internationale rechtspraak. Onze steun voor het “Mutual Legal Assistance” initiatief, dat heeft geresulteerd in de Ljubljana-Hague Convention, is een duidelijk teken van onze inzet om samenwerking tussen staten te bevorderen in de strijd tegen straffeloosheid voor de ernstigste misdrijven.

Preventie: De kern van Belgische strategie

In de huidige wereld, waar nationalistische ideologieën en haatmisdrijven toenemen, blijft preventie een sleutelprioriteit voor België. Onze actieve deelname in de Verenigde Naties, gericht op het identificeren en reageren op vroege waarschuwingssignalen van genocide, onderstreept onze toewijding. Door het mandaat van het “United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect” te ondersteunen, toont België zijn vastberadenheid om op lokaal niveau te werken en initiatieven ter preventie van gruweldaden te steunen.

Een onophoudelijke strijd voor gerechtigheid en menselijkheid

Terwijl we deze dag markeren, herinnert België zich de pijnlijke lessen uit het verleden en vernieuwt het zijn toewijding aan het Genocideverdrag. Met de erkenning dat uit de donkerste momenten van de menselijke geschiedenis de krachtigste oproepen tot actie ontstaan, blijft ons land vastberaden in zijn streven naar een wereld waar dergelijke misdaden nooit meer plaatsvinden.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be