Een nieuwe zonsopgang voor de zorg in Oostende

Met een blik gericht op de toekomst, hebben de ziekenhuizen AZ Damiaan en AV Henri Serruys na twee jaar grondige voorbereiding een ambitieuze stap gezet. Vanaf 1 november 2023 bundelen ze hun krachten onder de paraplu van AZ Oostende, waarbij elk zijn eigen identiteit behoudt, maar beiden onder één directie en bestuur opereren.

Een symbiose van kennis en zorg

De keuze voor dit pad is niet zomaar gemaakt. Het stelt beide instellingen in staat om efficiënter te opereren en beter te voldoen aan de specifieke zorgvragen van hun patiënten – een groep die zich kenmerkt door zijn kwetsbaarheid. Door de handen ineen te slaan, versterken ze hun capaciteiten en zetten ze zich nog sterker in voor de gemeenschap.

Het belang van voorbereiding

Zo’n grootschalige fusie komt uiteraard met uitdagingen op verschillende fronten, zoals administratie, IT en logistiek. Het fundament hiervoor werd in de afgelopen twee jaar zorgvuldig gelegd. Cruciale stakeholders zoals de veiligheidscel van Oostende en het Agentschap Zorg droegen bij aan de naadloze integratie, waarbij het welzijn van de patiënt altijd voorop staat.

Strategische herverdeling

Met de fusie in zicht, vinden er ook belangrijke verschuivingen plaats. AZ Oostende – Damiaan zal zich focussen op acute zorg, terwijl AZ Oostende – Serruys de thuisbasis wordt voor poliklinische en dagziekenhuisactiviteiten. Deze herverdeling zorgt ervoor dat elke patiënt de meest gespecialiseerde zorg ontvangt.

Samen staan we sterk

In een tijd waarin efficiëntie van groot belang is, zullen enkele afdelingen, zoals Materniteit en Pediatrie, al spoedig samenkomen op één locatie. Deze centralisatie zal de kwaliteit van de zorg ten goede komen en de specialisaties van beide instellingen versterken.

Bouwen aan de toekomst

Naast de organisatorische verschuivingen, krijgt ook het fysieke landschap van de ziekenhuizen een opfrisbeurt. Zo zijn er in AZ Oostende – Damiaan verbouwingen aan de gang om de samengevoegde diensten optimaal te accommoderen. De Huisartsenwachtpost Middenkust vormt een aanvulling hierop, waarbij patiënten ook buiten reguliere openingstijden van huisartsen terecht kunnen.

De weg vooruit

Deze samenwerking vormt de brug naar een officiële fusie in 2026. De jaren die volgen op 1 november 2023 zullen in het teken staan van verdere integratie, met als doel het beste van beide werelden te bieden aan hun patiënten.

Voor de meest actuele informatie en updates kunt u terecht op www.azoostende.be of Dienst EC, Stad Oostende, communicatie@oostende.be, 059 25 80 30

(Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be , foto Pexels )