Een nieuwe wind waait door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Op voordracht van minister Frank Vandenbroucke heeft de Federale ministerraad Christophe Janssens benoemd tot adjunct-algemeendirecteur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Met zijn uitgebreide expertise en passie voor kwaliteit en innovatie treedt Janssens op 1 oktober 2023 in deze rol.

Het begin van een nieuw tijdperk

De recentste bijeenkomst van de Federale ministerraad heeft de lucht doen trillen met een onmiskenbare aankondiging. Op voorspraak van Frank Vandenbroucke, de toegewijde minister van Volksgezondheid, kreeg een ontwerp van koninklijk besluit de zegen. Dit document markeert het begin van een nieuw tijdperk, waarin Christophe Janssens de eer en verantwoordelijkheid krijgt als adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Een man met visie en deskundigheid

Als men denkt aan een monument die zijn oorsprong vindt in de opleiding kinesitherapie, schiet onmiddellijk de naam Christophe Janssens te binnen. Hij is de personificatie van deskundigheid en toewijding. Hij behaalde ook een Master in ‘sciences de la santé publique’. Zijn carrière die zich uitstrekt, toont de veelzijdigheid van zijn vakmanschap en de diepte van zijn kennis.

In zijn nieuwe functie als adjunct-algemeen directeur zal Janssens zijn stem laten resoneren, leidend en adviserend, en ervoor zorgen dat de overheid gevormd wordt door weloverwogen en geïnformeerde beslissingen over het gezondheidszorgbeleid.

Een orkest van expertise onder zijn leiding

Het KCE is een symfonie van denkers, doeners en vernieuwers. Als dirigent van dit orkest zal Janssens de uitvoerende rol op zich nemen, waarbij hij een team van specialisten aanstuurt die de ingewikkelde vraagstukken van de gezondheidszorg ontrafelen. Met passie voor kwaliteit en innovatie als zijn leidende sterren, is Janssens onwrikbaar in zijn overtuiging van de cruciale rol die het KCE speelt in de evolutie van de gezondheidszorg in België. Het is dan ook voor het centrum een eer dat hij KCE te mag leiden. Dat staat als een paal boven water. Met vastberadenheid en visie zal hij er naar streven het KCE verder te verankeren als een bastion van expertise en informatie voor de gezondheidszorg. De melodie van deze nieuwe leiderschapsdans begint op 1 oktober 2023.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be