Een nieuwe visie op de toekomst: Diksmuide op de voorgrond

Schepen van Openbare Werken, Marc Deprez, heeft in de recente gemeenteraad enkele cruciale stappen voor de toekomst van Diksmuide gepresenteerd. Met plannen variërend van duurzame mobiliteit tot cultureel erfgoed en maatschappelijk welzijn, streeft Diksmuide naar een harmonieuze en toekomstbestendige gemeenschap.

Datum: 28 augustus 2023, 20:00 uur Locatie: Gemeenteraad Diksmuide, Stadhuis Diksmuide

Een groene stap vooruit: Esenplein verandert

Diksmuide, een stad met een heldere blik op duurzaamheid, zet een nieuwe stap voorwaarts. Op het Esenplein krijgt het concept ‘elektrisch rijden’ een vaste plaats met de komst van een nieuwe laadpaal. Schepen van Openbare Werken, Marc Deprez, wijst op de voorzieningen om toekomstige uitbreidingen te faciliteren, maar benadrukt tegelijkertijd de balans tussen nut en noodzaak. “Hoewel we anticiperen op groei, willen we geen stedelijk landschap vol ongebruikte laadpalen,” stelt Deprez.

Verlichting die spreekt: Esens cultureel erfgoed gevierd

Esen krijgt een opfrissing met 42 geplande ornamenten. Echter, door infrastructurele beperkingen zullen er in eerste instantie slechts zes op het Esenplein verschijnen. “De verlichting moet niet alleen functioneel zijn, maar ook onze geschiedenis en cultuur uitstralen,” aldus schepen Deprez. Een artistiek evenwicht waarbij kwaliteit en duurzaamheid centraal staan.

Groene expansie: de uitbreiding van parkgebieden

Publieke groene ruimtes zijn essentieel voor het welzijn van de gemeenschap. De stad overweegt een bod van €295.000 voor het vestigingspark. “Het is niet zomaar een stuk grond; het is de verbinding van onze gemeenschap met de natuur,” benadrukt schepen Deprez. Een visie die de stad dichter bij de natuur en haar burgers brengt.

Sportieve evolutie: vernieuwde faciliteiten voor voetbal Keiem

Sport is een onmisbaar onderdeel van Diksmuide’s gemeenschapsgevoel. De voetbalclub van Keiem mag zich opmaken voor nieuwe, esthetisch waardevolle kleedkamer- en douche-units. “Het gaat niet alleen om sporten, maar ook om de beleving en gemeenschap,” zegt schepen Deprez.

Naar een duurzamere toekomst: afvalbeleid onder de loep

Met verschillende afvalinzamelpunten en -regelingen in de regio, blijft Diksmuide voortdurend zoeken naar optimalisatie. De nieuwe regelingen en frequenties vragen om aanpassingsvermogen van de burgers. Schepen Deprez: “Het is een leerproces, en samen streven we naar een schonere, duurzamere stad.”

Bijzondere aandacht voor de kwetsbaren: ondersteuning in basisbehoeften

In een stad die zich bewust is van de diverse noden van haar inwoners, krijgt de pamperbank een speciale plek. Een initiatief dat niet alleen de financiële lasten verlicht, maar ook getuigt van een gemeenschap die omkijkt naar elkaar.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )