Een nieuwe toekomst voor het Vlaamse erfgoed?

De Vlaamse Regering heeft een ontwerpdecreet goedgekeurd dat als doel heeft een stevige rechtsbasis te bieden voor het samenwerken met en ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor het beheer van Vlaamse erfgoedlocaties. Organisaties zoals Herita vzw kunnen hierdoor erkend worden als een officieel Vlaams Erfgoednetwerk.

De symbiose van verleden en toekomst

In de schaduw van eeuwenoude kathedralen en temidden van velden waar ooit ridders hebben gestreden, wordt een nieuw hoofdstuk geschreven voor het Vlaamse erfgoed. De Vlaamse Regering heeft, na grondig beraad en advies van zowel de SARO als de Raad van State, groen licht gegeven voor een ontwerpdecreet betreffende de Vlaamse Erfgoednetwerken.

Een stevig fundament voor samenwerking

Dit ontwerpdecreet strekt ertoe om een stevige rechtsgrond te scheppen voor een vruchtbare samenwerking en ondersteuning van entiteiten die de zware taak op zich nemen om het beheer, de exploitatie en de onthulling van een reeks iconische Vlaamse erfgoedsites te verzorgen. Deze entiteiten zijn belast met de nobele taak om, door middel van erfgoed en zijn behoud, het rijke verhaal van Vlaanderen te vertellen – een getuigenis van onze grootsheid uit het verleden en onze ambitie voor de toekomst.

Het verhalend vermogen van erfgoed

Zij moeten het verhaal van Vlaanderen weven, laten zien waarin Vlaanderen excelleerde en waar het nog steeds in uitblinkt. Dit gaat gepaard met een weloverwogen keuze van locaties, het voortreffelijk behoud en ontwikkeling van erfgoed, en een focus op innovatie en experiment. Het is alsof men zowel het verleden respecteert als de mogelijkheid van de toekomst omarmt.

Op weg naar bevestiging

Op de vleugels van dit decreet kunnen organisaties zoals Herita vzw de erkenning krijgen die zij verdienen, namelijk als een officieel Vlaams Erfgoednetwerk. Het stuk wordt nu voorgelegd aan het Vlaams Parlement, waar het verder zal worden geëvalueerd en besproken.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )