Een nieuwe koers voor België: investering in gezondheid op Europees toneel

De Belgische ministerraad heeft besloten om de middelen voor het EU-voorzitterschap van 2024 te herverdelen, met een nadruk op gezondheidszorg. Sciensano en de FOD Volksgezondheid ontvangen extra budgetten, terwijl ontwikkelingssamenwerking en het FAGG wat moeten inleveren. Deze keuzes weerspiegelen de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap.

Belgiës visionaire blik

Brussel, Federale Ministerraad, Eigen berichtgeving Westnieuws.be – Onder een zilveren najaarshemel in Brussel heeft de ministerraad, geleid door een verstrekkende visie op de toekomst, een besluit geëffend dat de Europese gezondheidszorg een nieuwe impuls geeft. Deze beslissing komt voort uit een voorstel van Frank Vandenbroucke, de bezielde minister van Volksgezondheid, en betreft de herallocatie van middelen in het licht van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2024.

Inzet op gezondheid

Met het vizier gericht op het welzijn van zowel de Belgische als de Europese burgers, is de gezondheidszorg bevoorrecht in deze nieuwe financiële regeling. Sciensano, Belgiës vaandeldrager op het gebied van gezondheid, ontvangt een royale financiële injectie van 2,5 miljoen euro. Deze bijdrage is bedoeld om de Europese Commissie bij te staan in hun constante waakzaamheid over de gezondheidstoestand binnen de EU.

Parallel hieraan wordt ook de FOD Volksgezondheid versterkt met een extra miljoen euro, een welkome steun in hun missie om de communicatie rond het Belgische EU-voorzitterschap te optimaliseren.

Balanceren tussen sectoren

Toch heeft deze herverdeling ook gevolgen voor andere sectoren. Zo zal de ontwikkelingssamenwerking, onder de vleugels van de FOD Buitenlandse Zaken, het met 2,5 miljoen euro minder moeten stellen. Eenzelfde tonatie klinkt bij het FAGG, dat ook een miljoen euro minder in de kas zal hebben. Beide bedragen worden herverdeeld ter ondersteuning van de gezondheidszorg en het EU-voorzitterschap.

Een voorzitterschap met visie

Dit nieuwe financiële landschap vloeit naadloos voort uit de kernprioriteiten van het Belgische voorzitterschap. De gezondheidszorg staat centraal in hun missie, getuige hun ambitie om zowel op nationaal als Europees niveau hierin het voortouw te nemen.

Van januari tot juni 2024 neemt België het roer over van de Europese Raad. En in die zes maanden zet het land in op versterking van de Europese gezondheidszorg, bescherming van de Europese burger tegen gezondheidsgevaren en een toekomstvisie die rechtvaardigheid en duurzaamheid vooropstelt. Deze koerswijziging getuigt van een duidelijke visie op de toekomst, waarbij België zich niet alleen inzet voor de gezondheid van haar burgers, maar ook voor die van heel Europa. Het is een stap richting een gezondere, sterkere en meer verenigde toekomst.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )