Een nieuw tijdperk voor Vlaamse media: ingrijpende hervormingen in aantocht

Op 29 september 2023 heeft de Vlaamse Ministerraad, op initiatief van Vlaams minister Benjamin Dalle, principiële wijzigingen aangekondigd in het mediadecreet van 27 maart 2009. Deze wijzigingen omvatten zowel inhoudelijke als technische aspecten en zorgen voor afstemming met actuele wettelijke kaders.

Terwijl de herfstwinden de bladeren over de kasseien van Brussel joegen op 29 september 2023, nam de Vlaamse Ministerraad onder leiding van de bezielde Vlaams minister Benjamin Dalle een besluit dat de toekomst van de Vlaamse media ingrijpend zou veranderen.

Veranderende tijden, veranderende wetten

Het mediadecreet van 27 maart 2009, dat al jarenlang als een anker in de Vlaamse mediawereld fungeerde, wordt principieel onder handen genomen. De wijzigingen zijn niet louter cosmetisch. Ze raken zowel de kern van het decreet, met inhoudelijke aanpassingen, als de fijnere details door technische veranderingen.

Bescherming in het digitale tijdperk

In een wereld waar gegevensbescherming een brandend actueel thema is, worden er ook aanpassingen gedaan in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze veranderingen garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de Vlaamse media-industrie voldoet aan de hoogste standaarden van transparantie en integriteit.

Nieuwe spelregels voor vennootschappen

Het vernieuwde mediadecreet zal ook in harmonie worden gebracht met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019. Een stap die de juridische en operationele aspecten van de media-industrie in Vlaanderen verder moderniseert.

Een breed overlegproces

De transparantie en de wil tot samenwerking worden onderstreept door het advies in te winnen van meerdere instanties, waaronder de sectorraad Media van de SAR CJSM, de VTC, de GBA en de Raad van State. Dit alles in de geest van samenwerking en het streven naar uitmuntendheid.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be