Een nieuw tijdperk voor internaatszorg

De Vlaamse Regering heeft na grondig advies van de Raad van State een doorslaggevende beslissing genomen. Met de goedkeuring van viceminister-president Hilde Crevits en viceminister-president Ben Weyts wordt een deel van de internaten overgeheveld van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn. Een besluit dat niet enkel administratieve gevolgen heeft, maar diep ingrijpt in de begeleiding en omkadering van vele jongeren.

Twee werelden, één doel

Deze internaten herbergen zowel groepen jongeren met onderwijsgebonden motieven als jongeren met welzijnsoverwegingen. Hoewel beide groepen in dezelfde ruimtes vertoeven, verschillen hun begeleidings- en beslissingsprocessen aanzienlijk. Deze ongelijkheid, gekoppeld aan het feit dat de cliënten van welzijnsvoorzieningen op een andere manier benaderd worden, vraagt om een verfijning in het beleid.

Garantie en begeleiding: kern van de transitie

Dit besluit is meer dan een administratieve schuif. Er is nadrukkelijk aandacht voor zorggarantie, Groeipakket, erkenning, financiering en personeelszaken. Allemaal elementen die ervoor moeten zorgen dat deze overgang zo naadloos en efficiënt mogelijk plaatsvindt. Daarnaast is er een overgangsregeling opgesteld voor het Groeipakket en voor financiële bijdragen die gerelateerd zijn aan multifunctionele centra. Deze regeling heeft ook invloed op het zakgeld dat jongeren ontvangen.

Blik op de toekomst

Misschien wel het meest hoopgevende aspect van deze transitie is het besluit om gebruikers van internaten die verhuizen naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) recht te geven op een persoonsvolgend budget. Deze voorziening belooft een nieuwe horizon voor de jongeren en hun verzorgers.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be