Een nieuw tijdperk voor de Vlaamse beroepskwalificaties

De Vlaamse Regering, geïnspireerd door het hedendaagse tijdsbeeld, heeft besloten tot erkenning van nieuwe beroepskwalificaties en uitbreiding van het volwassenenonderwijs. Deze besluiten onderstrepen het belang van adaptief en inclusief onderwijs in een complexer wordende wereld.

In de pulserende kern van de Vlaamse regeringsbesluiten zetelt een groeiend besef over de essentiële rol van beroepsonderwijs in onze snel evoluerende samenleving. Het behoud van de Belgische kenniseconomie hangt samen met het voortdurend up-to-date houden van onze beroepskwalificaties, en hier schrijft de Vlaamse Regering een nieuw hoofdstuk.

De adem van vernieuwing

Onder impuls van viceminister-president Ben Weyts en Vlaams minister Jo Brouns heeft de Vlaamse Regering beslist om, op advies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), twee nieuwe beroepskwalificaties te erkennen. Deze beroepskwalificaties – ‘Installateur Energiemanagementsystemen’ en ‘Assistent-opticien’ – vormen een gestileerde echo van de tijdsgeest, die getuigt van een wereld in transitie naar duurzaamheid en welzijn.

Een horizon van kennis

Vanaf 1 september 2023 zal het palet van het volwassenenonderwijs worden verrijkt en gemoderniseerd. Na een weloverwogen dialoog met sociale partners en het gewaardeerde advies van de Raad van State, wordt een nieuw scala aan opleidingsmogelijkheden geïntroduceerd. De toevoeging van de opleiding Nederlands Tweede Taal – Richtgraad 2 Mondeling en diverse andere opleidingsprofielen illustreren de inclusieve ambities van de regering. Deze brede waaier aan opleidingen biedt, gecombineerd met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, paden naar een diploma secundair onderwijs.

Op maat van ieder individu

De filosofische overpeinzing hierachter is evident: in een maatschappij die complexer wordt, dienen we te zorgen voor een adaptief en inclusief onderwijssysteem. Daarom is er nu ruimte voor flexibiliteit in de duur van sommige modules, zodat deze beter aansluiten op de diverse behoeften van onze heterogene gemeenschap. Bovendien wordt het spectrum van duaal georganiseerde opleidingsprofielen uitgebreid, een knipoog naar de praxis en de nauwe band tussen theorie en praktijk.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be