Een nieuw iniatief voor rechtvaardige transitie: Burgers aan zet

Een monumentale stap voor België. De federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi, heeft gisteren het Burgerplatform over Rechtvaardige Transitie onthuld.

Een verzamelplaats van stemmen

Dit nieuwe initiatief riep 65 diverse burgers bijeen, inclusief degenen die de harde klappen van armoede voelen. Ze kwamen bijeen met één centrale vraag die de kern van de zaak raakt: “Wat maakt ecologische transitie echt rechtvaardig?”

Over een periode van vier weekenden zullen deze burgers zich buigen over de talloze uitdagingen die voor hen liggen. Ze zullen debatteren, leren, en samen een weg vooruit banen.

Democratisering in actie

Tijdens haar toespraak benadrukte minister Khattabi de noodzaak om het debat te democratiseren. De keuze voor dit burgerplatform werd niet lichtzinnig gemaakt. Het benadrukt dat elke stem telt, elke ervaring waardevol is, en dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor de immense veranderingen die op de horizon liggen.

Op weg naar de toekomst

Blikkend naar de toekomst gaf de minister aan dat de uitkomsten van deze burgerlijke dialoog centraal zullen staan tijdens de Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie in Brussel op 8 en 9 november.

Isaia, met zijn jeugdige 16 jaar de jongste deelnemer, illustreerde de essentie van deze bijeenkomst: “Diversiteit is onze kracht. Mijn generatie zal de gevolgen van de beslissingen van vandaag voelen. Daarom is het essentieel dat ik hier ben.”

In historisch perspectief

Op 24 mei 2022 zette minister Khattabi de eerste stappen door de Staten-Generaal voor een rechtvaardige transitie in België te lanceren, ondersteund door een team van 22 experts. De inzichten uit dit initiatief vormen een cruciale pijler voor de aankomende conferentie in november.

Daarnaast werd het Forum voor een rechtvaardige transitie geïnitieerd, dat naast wetenschappelijke inzichten, ook het maatschappelijk middenveld betrok. Hun verzamelde inzichten zijn nu te vinden op de website van de Just Transition.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be