Een nieuw hoofdstuk: Tielt en Meulebeke verenigen krachten

De steden Tielt en Meulebeke hebben hun fusie definitief goedgekeurd, een beslissing die een nieuw tijdperk van samenwerking en gemeenschapszin inluidt. De nadruk ligt op actieve participatie van inwoners bij het vormgeven van de nieuwe gemeente, met speciale aandacht voor het bedenken van een baseline en het harmoniseren van straatnamen. Informatiesessies, thema-avonden en een uitgebreide fusiefolder zijn sleutelcomponenten in dit proces van gemeenschappelijke groei en vernieuwing.

Een historische samensmelting

In een baanbrekende ontwikkeling hebben de steden Tielt en Meulebeke hun fusie definitief bekrachtigd tijdens de gemeenteraden van 7 december 2023. Deze beslissing markeert een keerpunt in de lokale geschiedenis, waarbij twee gemeenschappen hun krachten bundelen voor een gezamenlijke toekomst. Dit proces, dat zijn oorsprong vond in juli 2023 met een principiële goedkeuring, heeft nu een succesvolle afronding bereikt.

Creatieve betrokkenheid van de gemeenschap

Een uniek aspect van deze fusie is de nadruk op gemeenschapsparticipatie. Inwoners worden uitgenodigd om actief bij te dragen aan de vorming van de nieuwe gemeente, te beginnen met het bedenken van een inspirerende baseline. Deze oproep tot creativiteit is een toonbeeld van inclusiviteit en respect voor de stem van elke burger. Vanaf 15 december kunnen inwoners hun suggesties indienen, een proces dat de verbondenheid tussen Meulebeke en de nieuwe fusiegemeente verder zal versterken.

Harmonisatie van straatnamen

Een praktische uitdaging in het fusieproces is de aanpassing van straatnamen die in beide gemeenten voorkomen. Bewoners en bedrijven van de betrokken straten worden uitgenodigd voor informatiesessies op 11 december. Deze sessies zijn cruciaal voor een transparante communicatie en bieden een platform voor vragen en feedback.

Versterkte betrokkenheid en participatie

De komende maanden staan in het teken van diverse vormen van betrokkenheid en participatie. Thematische infoavonden in 2024 zullen dienen als interactieve platforms voor inwoners om ideeën, zorgen en suggesties te delen. Deze initiatieven benadrukken het belang van een gezamenlijke visie en de rol van elke inwoner in het vormgeven van de toekomst.

Informatie en communicatie

Een uitgebreide fusiefolder zal binnenkort worden verspreid onder de inwoners van Tielt en Meulebeke. Deze folder biedt een gedetailleerd overzicht van de fusie en de toekomstvisie. Daarnaast wordt iedereen uitgenodigd om vanaf 15 december de nieuwe fusiewebsite te bezoeken voor actuele informatie.

Een gezamenlijke toekomst

Namens beide gemeentebesturen wordt een vreugdevol eindejaar en een krachtig 2024 gewenst. De fusie symboliseert een tijdperk van groei, vernieuwing en onderlinge zorg. Voor vragen en opmerkingen staan de gemeentehuizen en de e-mailadressen fusie@tielt.be en fusie@meulebeke.be open voor alle inwoners.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be