Een mijlpaal voor duurzaamheid: Het burgerakkoord van Sluis

Het burgerakkoord, een gezamenlijk initiatief van de inwoners van Sluis, werd op 12 september 2023 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dit document, dat de vrucht is van maandenlange inzet en expertise, zal als leidraad dienen voor het toekomstige duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

12 september 2023, 15:00 uur, Gemeentehuis Sluis, Sluis

Een collectieve inspanning voor een groenere toekomst

Dinsdag jongstleden kende een speciaal moment in de gemeente Sluis. Onder toeziend oog van betrokken inwoners en lokale vertegenwoordigers werd het langverwachte burgerakkoord gepresenteerd aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Marga Vermue. Als vrucht van gezamenlijke inspanningen biedt dit akkoord richtlijnen voor het toekomstige duurzaamheidsbeleid van Sluis.

Een beweging gedreven door betrokkenheid

De monitorklankbordgroep, bestaande uit geselecteerde deelnemers, heeft de verantwoordelijkheid genomen om te waarborgen dat de 47 beslispunten uit het burgerakkoord geïntegreerd worden in het gemeentelijk beleid. Een maandenlang traject waarin maar liefst 175 Sluis-bewoners gepassioneerd bijdroegen, getuigt van hun inzet voor duurzame verandering. Hun expertise en inzicht hebben het mogelijk gemaakt om verschillende vraagstukken grondig te analyseren en effectieve oplossingen te formuleren.

Gelijkheid in stem en invloed

Het Burgerberaad, bestaande uit een indrukwekkend aantal van 10.000 willekeurig gekozen inwoners, garandeerde dat elke stem gelijkwaardig was. Een inclusieve benadering die eenieder in staat stelde zijn of haar visie op duurzaamheid te delen. De overkoepelende vraag die hen verbond, was: “Hoe wordt Sluis duurzaam?” Terwijl het jaar ten einde loopt, wachten de inwoners van Sluis vol spanning af hoe hun input zal weerklinken in het officiële duurzaamheidsbeleid.

Voor verdere details kunt u contact opnemen met: Sarah Cornelis, Communicatieadviseur Gemeente Sluis
E-mail: scornelis@gemeentesluis.nl

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be