Een klimaatvolle koers voor De Panne: toekomstvisie onthuld

De Panne heeft een klimaatplan gelanceerd dat streeft naar een reductie van 40% CO2-uitstoot tegen 2030 en de gemeente voorbereidt op mogelijke klimaatveranderingen

Gemeenteraadzaal, De Panne

De Panne, een idyllisch kustplaatsje, heeft onlangs een strategische zet gedaan door een proactief klimaatplan goed te keuren. Met dit plan streeft het bestuur ernaar niet alleen de negatieve impact van de klimaatverandering te beperken maar ook om hun gemeente te versterken tegen mogelijke tegenslagen.

De onomkeerbare verandering

De natuurlijke tekens zijn overduidelijk. Met stijgende zeespiegels, frequentere hittegolven en drastische seizoensveranderingen is er een groeiende noodzaak voor verandering. Lokale besturen zoals De Panne hebben een cruciale rol in deze transitie.

Vroegere toezeggingen, huidige acties

In 2021 onderschreef De Panne het ‘Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie’ in het kader van het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact. Hiermee verzekerde het bestuur zijn inzet om de CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen tegen 2030 en zich aan te passen aan de naderende klimaatveranderingen.

Klimaatplan: Een stap in de juiste richting

Dit klimaatplan, gegrond op twee fundamenten, mitigratie en adaptatie, zet de koers uit voor een groenere toekomst. Het benadrukt niet alleen de vermindering van CO2-uitstoot maar ook adaptatiemaatregelen die De Panne helpen transformeren naar een duurzamere en klimaatbestendige gemeente.

Sleuteldoelstellingen voor een groenere toekomst

  1. Voortrekker in duurzaamheid: De Panne wil haar pioniersrol vervullen door het voortouw te nemen in duurzame initiatieven, waaronder energiezuinige renovaties en duurzame mobiliteit.
  2. Bewust reizen: Een vermindering van de CO2-uitstoot door autogebruik te verminderen en voetgangers en fietsers meer voorrang te geven.
  3. Groen en waterrijk leven: Optimaal gebruik van hemelwater om droogte te beperken en wateroverlast aan te pakken.
  4. Toekomstgericht wonen: Promotie van energiezuinige maatregelen en hernieuwbare energie voor woningen.
  5. Natuur en landbouw in harmonie: Informeren en ondersteunen van de landbouwsector in CO2-reductiemaatregelen.
  6. Innovatief zakendoen: Actieve communicatie en betrokkenheid van bedrijven, scholen en lokale verenigingen in het energieverhaal.

Burgemeester Bram Degrieck reflecteert: “De prachtige combinatie van groen en blauw in onze gemeente is ons erfgoed. We moeten er zuinig op zijn. Ons klimaatplan is niet zomaar een document, maar een belofte aan de toekomstige generaties.”

Wim Janssens, schepen van Natuur & Duurzaamheid:“Ook De Panne heeft zich formeel geëngageerd om samen met de andere Vlaamse gemeenten de klimaatuitdagingen aan te gaan. Daarom maakten we een Klimaatplan voor De Panne, waar we best trots op mogen zijn. Het zijn geen loze beloften, maar wel realistische klimaatacties die we in de komende jaren samen met de inwoners willen realiseren. Gaande van het vergroenen van het openbaar domein en energetisch bouwen en renoveren, tot samen minder energie verbruiken en duurzamer omgaan met water en mobiliteit.”

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )