Een Jaar van Echo’s: De Verhelderende Reflecties van O-punt, de Stem van Oostende

O-punt, het Digitaal Meesterstuk van de Stad Oostende

Op 23 mei 2023 markeerde Oostende een memorabele mijlpaal – het eerste jubileum van O-punt, het digitale plein waar burgers van de stad hun stem konden laten horen, hun zorgen delen en hun suggesties of complimenten konden richten aan hun stad. Dit innovatieve platform, geboren uit de wens om een verfijnde dienstverlening aan te bieden, presenteert nu zijn jaarverslag; een weergave van de stemmen en gevoelens van de inwoners van de stad, samengevat in een informatief document van ongeëvenaarde diepte en betekenis.

De Brug Tussen Burger en Stad: Communicatie in het Digitale Tijdperk

Burgerinteractie was nog nooit zo gemakkelijk en intuïtief. Het O-punt biedt de inwoners van Oostende diverse kanalen om hun mening te uiten – via de website, e-mail, telefonie, brief of persoonlijk bezoek aan het stadhuis of campus Edith Cavell. Met een indrukwekkende 66 procent van de meldingen ingediend via de website, was het duidelijk dat het digitale platform zich heeft genesteld in het hart van de stedelijke communicatie.

Verbindende Vibraties: Meldingen, Klachten, Suggesties en Complimenten

Het eerste jaar van O-punt was een symfonie van stemmen, met in totaal 6.494 meldingen, klachten, suggesties en complimenten die werden geregistreerd. Interessant is dat naast de burgers, ook medewerkers zoals gemeenschapswachten hun stem lieten horen, wat bijdraagt aan een interne dynamiek van verbetering en betrokkenheid.

Sensitieve Respons en de Weg Vooruit

Het jaarverslag is een kaleidoscoop van meningen en opmerkingen van de burgers van Oostende. Van de 4.091 meldingen die O-punt zelf kon behandelen, waren er 343 suggesties en 147 complimenten. Burgemeester Bart Tommelein benadrukt de doelstelling van deze beoordelingen: “We streven ernaar om niet alleen antwoorden en oplossingen te bieden aan onze burgers, maar ook om te leren van deze feedback en zo onze diensten te verbeteren.”

Categorieën en Locaties: De Diverse Dimensies van Feedback

Bij het bestuderen van de feedback vielen twee hoofdcategorieën op: ‘publieke ruimte’ en ‘overlast’, die logischerwijs de aandacht trekken vanwege hun zichtbaarheid en het directe effect op het leven van de burgers. De meeste meldingen en klachten kwamen uit het centrum, waar 21,7% van de Oostendse bevolking woont, wat het belang van een dergelijk platform in dichtbevolkte gebieden onderstreept.

De Rol van de Ombudsdienst: Een Tweede Lijn van Verdediging

Burgers die ontevreden waren over de behandeling van hun melding, hadden toegang tot de Ombudsdienst. Dit extra vangnet stelt Oostende in staat om een tweedelijnsklacht te behandelen en verder te leren van feedback en reacties van de burgers.

O-punt blijft beschikbaar voor alle burgers die hun stem willen laten horen, hun zorgen willen delen of gewoon hun stad willen complimenteren. Het blijft een vitaal onderdeel van de dialoog tussen de stad Oostende en haar trotse inwoners.

( Tekst Andy Vermaut vanuit Londen en Serge Jansen van www.westnieuws.be )