Een hart onder de riem voor (groot)ouders van sterrenkinderen in Koekelare

De Sterretjesheuvel in Koekelare, een rustplaats voor sterrenkinderen sinds 2015, belicht de noodzaak van een register voor deze kinderen en erkenning van het verdriet van grootouders. Nelly Scharmin’s initiatief vraagt aandacht voor een vaak over het hoofd gezien aspect van rouw en de behoefte aan ondersteuning en erkenning.

Koekelare herbergt sinds 2015 een bijzondere plek van troost en herdenking

In het rustige Koekelare ligt sinds 2015 een bijzondere plek verscholen die velen misschien nog niet kennen: de Sterretjesheuvel. Deze plek is een laatste rustplaats voor de allerkleinsten die het levenslicht nooit hebben mogen zien of die veel te vroeg van ons zijn heengegaan. Het verhaal van Nelly Scharmin, een grootmoeder wiens kleindochtertje op deze vredige locatie haar rust heeft gevonden, brengt de diepe emotionele waarde van de Sterretjesheuvel aan het licht.

Een register voor Koekelare’s sterrenkinderen: een stap naar erkenning

Nelly’s voorstel om een register aan te leggen voor de sterrenkinderen in Koekelare raakt aan een fundamentele behoefte: erkenning en herinnering. Zo’n register zou een formele plaats bieden om de namen en herinneringen aan deze kinderen vast te leggen, niet alleen als een troost voor de rouwende families maar ook als een erkenning van hun bestaan, hoe kort ook.

Grootouderverdriet: een vaak onzichtbaar leed

Het verlies van een kleinkind brengt een unieke vorm van rouw met zich mee, die vaak onderbelicht blijft. Nelly benadrukt dat het verdriet van een grootouder net zo intens kan zijn als dat van een ouder. Door aandacht te vragen voor dit aspect van rouw, opent Nelly een belangrijk gesprek over de impact van zo’n verlies op grootouders en de noodzaak van ondersteuning en erkenning voor hen.

Initiatief tot verandering: een roep om actie

Nelly’s initiatief om dit onderwerp aan te kaarten bij de lokale autoriteiten en organisaties die zich bezighouden met rouwondersteuning is een lovenswaardige stap. Het idee om een register op te richten en de Sterretjesheuvel meer bekendheid te geven, verdient aandacht en ondersteuning van de gehele gemeenschap en de lokale overheid. Door in gesprek te gaan met onder andere Dirk Ampoorter, de derde schepen van Koekelare met begraafplaatsen in zijn portefeuille, hoopt Nelly dat dit idee verder vorm kan krijgen.

Een oproep aan Koekelare en daarbuiten

Het verhaal van Nelly en haar kleindochtertje is een oproep aan ons allemaal om de dialoog over sterrenkinderen en grootouderverdriet te verbreden. Het benadrukt de noodzaak van tastbare herinneringen en erkenning voor de allerkleinsten die een onuitwisbare indruk achterlaten op het hart van hun familie.

Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be