Een groene sprong vooruit: Alpro en Beauvent verweven innovatie en duurzaamheid

Alpro en burgercoöperatie Beauvent hebben de handen ineen geslagen voor het ambitieuze Power2Heat-project in Vlaanderen, waarbij geavanceerde technologieën worden ingezet om elektriciteit en warmte efficiënter te produceren met een focus op hernieuwbare energie.

Op het kruispunt van technologie en duurzaamheid ontstaat er magie. En als je goed luistert, kun je het ritme van een naderende revolutie horen. Alpro, de voorloper van plantaardige alternatieven voor zuivelproducten, danst op deze muziek, terwijl ze haar nalatenschap van milieuvriendelijke innovaties verder uitbreidt.

Warmte krijgt een tweede kans

In het hart van hun duurzaamheidspogingen ligt een slim warmwaternetwerk. Met een intern warmtenet dat werkt op diverse temperatuurniveaus, wordt restwarmte niet langer verspild, maar hergebruikt. Dit mondiale model van energie-efficiëntie symboliseert hun toewijding aan het milieu.

Partnerschap voor een groenere toekomst

In het historische jaar 2021 gaven Beauvent, een burgercoöperatie, en Alpro elkaar de hand. Hun gezamenlijke doel? Het Power2Heat-project, een krachtig statement van duurzaamheid en innovatie in Vlaanderen. De kern van dit project betreft een uitbreiding van de capaciteit voor elektriciteit en proceswarmte. Een belangrijke component is de warmtekrachtkoppeling die aarde- en biogas gebruikt, gewonnen uit de zuivering van afvalwater.

De kracht van hernieuwbare energie

Maar er is meer. Hybride elektrische stoomketels zijn als waakzame wachters die opspringen wanneer ze een overvloed aan hernieuwbare energie detecteren. Ze zetten deze energie, afkomstig van zon of wind, om in stoom. Deze technologie, niet alleen flexibel, bespaart ook kostbare brandstoffen en vermindert de ecologische voetafdruk. Het is dan ook geen verrassing dat Power2Heat zich in de voorhoede bevindt van de energietransitie.

Een primeur in Vlaanderen

Met een trotse investering van 9,5 miljoen euro markeert het Power2Heat-project een baanbrekend moment: de allereerste implementatie van dit type sectorkoppeling in Vlaanderen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be