Een Dringende Oproep uit het Hart van Nederland: Toekomstperspectief voor Goeree-Overflakkee’s Visserijsector

Nederlandse visserijsector doet een dringende oproep aan de demissionaire minister Adema: Onze vissers hebben behoefte aan perspectief

Op woensdag 12 juli vond een memorabele ontmoeting plaats in het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Een delegatie uit Goeree-Overflakkee, het hart van de Nederlandse visserijsector, overhandigde een krachtige videoboodschap aan demissionair minister Piet Adema. Deze videoboodschap, getiteld “De visserij onder druk”, werd geproduceerd na een motie van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, die haar diepe bezorgdheid uitte over de toekomst van de (garnalen)visserij.

Een oproep voor urgentie en verandering

De boodschap kwam niet onverwacht voor minister Adema. In maart werd al een brief aan de minister gestuurd om hem op de hoogte te brengen van de motie. Deze keer, de videoboodschap toegevoegd aan de oproep, benadrukte de dringende noodzaak om actie te ondernemen. Wethouder Landbouw en Visserij, Henk van Putten, verwoordde het gevoel van de delegatie het beste: “Onze vissers hebben grote behoefte aan perspectief”.

Een erkenning van de strijd en hoop voor de toekomst

Demissionair minister Adema reageerde uitvoerig op de oproep, en erkende de grote onzekerheid binnen de visserijsector. Hij drukte zijn steun uit en beloofde zich hard te maken voor een robuuste visserijsector. Tegelijkertijd riep hij op tot gemeenschappelijke actie: “Ik roep de visserijgemeenschappen op om samen met mij het verhaal van de visserij te vertellen”.

Een gemeenschap onder druk

De videoboodschap werpt licht op de ingrijpende veranderingen waarmee de visserijsector geconfronteerd wordt. Beperkingen op de pulsvisserij, minder viswater door windmolens, natuurcompensatie, de Brexit en strengere stikstofregels zetten de sector onder druk. Deze veranderingen treffen niet alleen de vissers van Goeree-Overflakkee, maar hebben verregaande gevolgen voor de hele keten: van scheepswerven tot aan consumenten.

Samen sterk: de kracht van een verenigde sector

Om deze boodschap samen te stellen, bundelden diverse partijen hun krachten. Zij zijn het erover eens dat het cruciaal is om de krachten te bundelen en samen ruimte en perspectief voor de visserijsector te vragen.

Een financiële impuls en een roep om verdere actie

Minister Adema heeft inmiddels 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de visserijsector. Dit is een welkome stap in de goede richting, maar zoals wethouder Van Putten aangeeft, zijn er nog meer stappen nodig om te zorgen voor een helder toekomstperspectief voor de sector. Met de handen ineengeslagen en de ogen gericht op de toekomst, blijft de visserijsector van Goeree-Overflakkee vastberaden in haar zoektocht naar een duurzaam en stabiel perspectief.

( Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )