Een dag van reflectie over vrede: De 96ste IJzerbedevaart in Diksmuide

Een dag van reflectie

Afgelopen zondag, onder de schaduw van de imposante IJzertoren, verenigden mensen zich in Diksmuide voor de 96ste IJzerbedevaart. Het overkoepelende thema, “Onze wapens voor Vrede: Vrijheid en Verdraagzaamheid”, zette de toon voor een dag van diepe reflectie en toewijding aan de idealen van vrede.

De IJzerbedevaart, georganiseerd door vzw Aan de IJzer, heeft altijd gestreefd naar meer dan alleen het herdenken van de afwezigheid van oorlog. Het is een erkenning van het grotere idee van vrede – een Vlaanderen dat streeft naar een betere wereld.

Diverse stemmen, één boodschap

Drie prominente figuren gaven hun unieke inzichten in de thema’s van de dag. Columniste Bieke Purnelle verhelderde het concept ‘vrijheid’ door het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw te benadrukken, een ideaal dat het comité universeel voor alle burgers en naties ziet. Johan Leman, die het thema ‘verdraagzaamheid’ aanhaalde, onderstreepte dat ware verdraagzaamheid niet alleen het tolereren van anderen is, maar ook de bereidheid om zich te verrijken met wat die ‘anderen’ te bieden hebben. Tot slot bracht Jago Kosolosky, hoofdredacteur van MO, de samenhang tussen de drie klassieke pijlers van de IJzerbedevaartwerking en sociaal-economische rechtvaardigheid naar voren, een noodzaak voor echte vrede.

Een blik op het verleden voor de toekomst

Voorzitter Paul De Belder benadrukte deze visies en bracht de toespraak van Hendrik Borginon, co-voorzitter van de Frontbeweging, in herinnering die in 1977 het belang van ‘sociale rechtvaardigheid’ onderstreepte. Met een kritische blik op de huidige staat van zaken waarschuwde De Belder tegen het aangaan van bondgenootschappen met extreem-rechts en benadrukte de noodzaak van een solide staatsstructuur.

De dag eindigde op een plechtige noot, met een bloemenhulde in de Crypte ter ere van alle slachtoffers van oorlog en geweld en het krachtig zingen van de Vlaamse Leeuw, de officiële hymne van Vlaanderen.

Een eeuw van herdenking

In de middag verplaatste de focus zich naar Oeren, waar een respectvolle bijeenkomst werd gehouden op de begraafplaats ter herinnering aan de 4de IJzerbedevaart, die een eeuw geleden plaatsvond. Deze bijeenkomst was niet alleen een eerbetoon aan de gebeurtenissen van toen, maar ook een herinnering aan de noodzaak van blijvende vrede en verzoening.

Peter Mouton, directeur van Vzw Aan de IJzer vertelt:”Het moment in Oeren was georganiseerd samen met het gemeentebestuur van Alveringem ter nagedachtenis van de 4de IJzerbedevaart, 100 jaar geleden in 1923, met als thema ‘Eerherstel aan de geschonden graven’. Dit omdat er in 1918, in de nacht van 9 op 10 februari, op het kerkhof van Oeren grafschennis was gepleegd en er daar tal van Vlaamse heldenhuldezerken werden verwijderd en vernietigd.” Ook deze extra dimensie die verbonden werd aan de 96ste Ijzerbedevaart werd door alle aanwezigen heel erg gewaardeerd.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )