Een cruciale stap voor de toekomst van energie in 2024

Minister van Energie, Tinne Van der Straeten, krijgt goedkeuring voor een belangrijk ontwerp dat dient als een leidraad voor de netbeheerder voor de aanstaande veilingen in 2024. Het besluit bevat cruciale gegevens en hypotheses die zullen bijdragen aan de stabiliteit en duurzaamheid van het Belgische energienetwerk.

Brussel, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 – 8ste verdieping

Strategische keuzes voor het energielandschap

De ministerraad, onder leiding van minister van Energie Tinne Van der Straeten, heeft een essentiële stap gezet voor de toekomstige stabiliteit van het Belgische energienetwerk. Er is groen licht gegeven voor een ontwerp dat de richtlijnen uitzet voor de netbeheerder omtrent de komende veilingen in het jaar 2024.

Kader voor een duurzamere toekomst

Deze beslissing omvat niet zomaar een willekeurige verzameling van gegevens, maar bepaalt de gegevensset en hypotheses die als referentiepunt zullen dienen. Hiermee wordt ingespeeld op:

  • De veiling die vier jaar voorafgaat aan de periode van capaciteitslevering, die haar aanvang zal nemen op 1 november 2028.
  • De veiling gepland één jaar voor de capaciteitsleveringsperiode die opstart op 1 november 2025.

Kennisdeling en communicatie

Het bericht komt naar voren dankzij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, met in het bijzonder de algemene directie Externe Communicatie.

Contactpersoon voor verdere informatie:
Andries Bomans, Woordvoerder
E-mail: andries.bomans@vanderstraeten.belgium.be

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be