Een bittere strijd om pensioenpremies: Siegfried Bracke zoekt zijn toevlucht bij de Raad van State

In het oog van de storm

De gewezen voorzitter van de Belgische Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, Siegfried Bracke (N-VA), heeft zich gewend tot de Raad van State in een twist om de inhouding van zijn extra pensioenuitkering, een kwestie die al in maart aan het licht kwam. Destijds werd onthuld dat vooraanstaande ambtenaren en voormalige Kamerpresidenten genoten van pensioensupplementen boven de wettelijke limiet. Dit leidde tot de beslissing van het Kamerbureau om de uitbetaling van pensioenvergoedingen aan sommigen van hen op te schorten en een verzoek aan de betrokken partijen om deze supplementen terug te betalen.

Het twistpunt voor Bracke betreft €126.000 aan premies. Voormalig voorzitter, Herman De Croo (Open VLD), betaalde snel €210.000 terug, een stap die Bracke weigerde te nemen. De kwestie, zo verzekerde hij, was noch ‘duister’ noch ‘onwettig’.

Een strijd met de overheid

Bracke’s besluit om zich tot de Raad van State te wenden, zou wel eens in zijn voordeel kunnen uitpakken. Recentelijk behaalden twee andere hoge ambtenaren van de Kamer hun recht bij de Raad van State. De rechter oordeelde dat de Federale Pensioendienst hun pensioen niet mocht verminderen zolang de zaak nog niet inhoudelijk was behandeld.

“Ik maak me geen illusies, ze zijn niet de snelsten ter wereld. Het zal nog wel even duren voordat we de effecten zien. Maar ik ben overtuigd van de uitkomst. De Kamer heeft een eindeloze reeks fouten gemaakt en talloze wettelijke principes geschonden,” verzekerde de voormalige voorzitter.

In reactie op de uitspraak in het voordeel van de twee hoge ambtenaren heeft de Federale Pensioendienst echter beroep aangetekend. “Als administratie moet de FPD haar rechten doen gelden en heeft daarom besloten in beroep te gaan tegen deze beslissing,” luidde de verklaring van de Federale Pensioendienst. Van hun kant, “zal de FPD alle rechtsmiddelen uitputten.”

Een zaak voor de rechtbank

Ondertussen is er een rechtszaak over de grond van de zaak geopend voor de rechtbank van Brussel. Naar verwachting zal er in de herfst een eerste uitspraak volgen. Eind september zal ook de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel uitspraak doen over de vordering van voormalig parlementslid Maurice Lafosse (PS) om de volledige betaling van zijn pensioenbonus, die 20% bovenop het wettelijke maximale pensioen bedraagt, te verkrijgen.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )