Drugsverwikkelingen en het ontluiken van orde bij het Kamping Kitsch Club festival

Het dorp van rechtvaardigheid opent haar deuren

Aan de poorten van het muzikale spektakel dat het Kamping Kitsch Club festival is, stond een uniek dorp van rechtvaardigheid. Hier werden maar liefst 3.370 muziekliefhebbers stilstaand onder het waakzame oog van het gerecht. Trouwe honden, getraind door experts van zowel de lokale als federale politie, fungeerden als stille wachters van de vrede. Met hun fijne neuzen gaven deze trouwe viervoeters aan welke festivalbezoekers mogelijk een schaduwzijde hadden.

Waar hondenogen alles onthullen

Van de 207 aangeduide individuen, droegen 57 daadwerkelijk geheimen met zich mee – soms op verrassend vindingrijke wijzen verborgen. Voor hen was er geen pardon; een directe financiële schikking en een eenzijdige uitgang van het festijn waren hun deel. Enkele stoutmoedige zielen waagden een tweede poging, maar het geheugen van de beveiliging faalde niet.

De onschuld van het onverwachte

Hoewel 150 personen vals alarm bleken te geven, was het assortiment van gevonden verboden substanties divers. Van mysterieuze poeders tot verboden pillen, met als enige uitzondering de vertrouwde groene blaadjes. Elk spoor werd verwijderd, als de morgenmist door de zon.

Het geruis van verstoring

Niet enkel drugs zorgden voor beroering. Vijf individuen overschreden de grenzen van het sociaal contract, waarvan sommigen gehuld in de sluier van alcohol. Verder was er één ongelukkige ziel wiens verleden hem inhaalde. Echter, de eer van het festival werd hoog gehouden; geen melding van ongewenste intimiteit kleurde de dag. Toch waren er enkelen die de toorn van de wet trotseerden door hun handen te gebruiken op een ongepaste wijze, wat resulteerde in twee officiële aantekeningen.

Helende handen en harten

In de oase van zorg en mededogen van het festival meldden zich 334 zielen. Hun kwalen varieerden van kleine verwondingen tot grotere aandoeningen. Een tiental werd voor verdere zorg en contemplatie naar een plaats van herstel vervoerd.

De stoutmoedige poging van enkelen

De muzikale lokroep was te sterk voor sommige zielen zonder toegangsbewijs. Ze probeerden hun weg te banen over de omheining, maar werden ontmoedigd door de technologische engel in de lucht en de altijd waakzame beveiliging op de grond.

Een symfonie van samenwerking

Deze dag van muziek en festiviteiten voor meer dan 22.000 harten werd prachtig omlijst door een harmonieuze samenwerking tussen de wakers van de vrede en de organisatoren.

Foto verzorgd door PZ VLAS.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.