Dramatisch lot van 15 Algerijnse Ahmadi’s in Turkse detentie

Een groep van 15 Algerijnen, volgers van de Ahmadi-religie van Vrede en Licht, wordt al meer dan 80 dagen vastgehouden in Edirne, Turkije. Een verzoek bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens werd afgewezen. Er is een dringende oproep gedaan aan de Franse ambassade in Istanbul voor humanitaire visa, met als deadline 1 september voor ondertekening. Thierry Valle benadrukt het belang van dit appèl.

Algerijnen in afwachting van een humanitaire oplossing

Een groep van vijftien Algerijnen, aanhangers van de Ahmadi-religie van Vrede en Licht, bevindt zich al meer dan 80 dagen in benarde omstandigheden in Edirne, Turkije. Ze werden daar vastgehouden na hun poging om asiel te zoeken aan de BUL/TUR-grens. Onder hen zijn kwetsbare individuen: kinderen, zieken, ouderen en LGBTQ-leden.

Afwijzende houding van Europese instanties

Hun verzoek tot tussenkomst bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens werd afgewezen omdat eerst nationale maatregelen moeten worden uitgeput. Deze beslissing weerspiegelt het ingewikkelde doolhof van bureaucratie en wetgeving waarmee asielzoekers vaak worden geconfronteerd.

Appèl aan de Franse ambassade

Vanwege de ernst van de mensenrechtenschendingen die de kinderen, zieken, ouderen en LGBTQ-leden ondergaan, is er een open brief gericht aan de Franse ambassade in Istanbul. Frankrijk staat bekend om het verlenen van humanitaire visa. Hiermee wordt een kans gevraagd om de groep hun claim voor internationale bescherming in te dienen op basis van hun religieuze vervolging. Het criterium voor het verlenen van deze visa is ondoorzichtig, maar politieke druk en steun van NGO’s lijken een belangrijke rol te spelen.

Burgerlijke solidariteit in actie

Het is nu aan ons, de gemeenschap, om deze open brief te ondertekenen en zo druk uit te oefenen op de ambassade. Dit kan wellicht de enige oplossing zijn om de groep uit hun detentie te bevrijden, hen bescherming te bieden en hun recht op vrijheid van godsdienst te waarborgen. De deadline voor handtekeningen is 12:00 uur CET op vrijdag 1 september. U kunt deze brief ondertekenen via Thierry Valle heeft dit belangrijke bericht doorgestuurd en roept op tot actie.

Voor verdere inzicht

Meer informatie om uw beslissing te informeren is te vinden op de volgende websites:

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.