Dr. Yunus onder de loep: Wat schuilt er achter de beschuldigingen?

Dr. Muhammad Yunus wordt geconfronteerd met diverse juridische aanklachten in Bangladesh. Een open brief, ondertekend door diverse vooraanstaande figuren, heeft kritiek geuit op deze procedures. Echter, de Bengaalse overheid benadrukt de soevereiniteit en onafhankelijkheid van haar juridisch systeem.

3 september 2023, 11:00 uur, Dhaka, Bangladesh

De echo van een open brief

De lucht in Dhaka was gisteren bezwangerd met meer dan de gebruikelijke vochtigheid. Een open brief, gericht aan de Premier van Bangladesh en ondertekend door diverse prominente internationale en lokale figuren, schetste een beeld van ongerustheid over de gerechtelijke procedures tegen Dr. Muhammad Yunus.

Dit schrijven, hoewel doorspekt met nobele intenties, lijkt gebukt te gaan onder een informatieachterstand. Het heeft de essentie van Bangladesh’s soevereine en onafhankelijke gerechtelijk systeem in twijfel getrokken. En het is opmerkelijk dat deze schrijvers hun oordeel al lijken te hebben geveld, nog voordat het rechterlijk proces zijn beloop heeft gehad.

Een kijkje in de beschuldigingen

Dr. Yunus, ooit het gouden kind van de Bengaalse economische vooruitgang, staat centraal in een aantal kwesties. Zo heeft de Anti-Corruptie Commissie (ACC) van Bangladesh een zaak aanhangig gemaakt tegen hem en zijn bestuursleden bij Grameen Telecom Ltd. Ze worden beschuldigd van het onrechtmatig overhevelen van een aanzienlijk bedrag.

Bovendien heeft de Dienst Inspectie van Fabrieken en Vestigingen in Dhaka een zaak ingediend wegens meerdere schendingen van de Bangladesh Labour Act, 2006. Hierin wordt Dr. Yunus ervan beschuldigd geen werknemersfondsen te hebben opgezet en een aanzienlijk deel van de netto winsten niet te hebben verdeeld onder de werknemers sinds 2006.

Yunus en de rechtsgang

Bij een zaak over belastingontduiking, verloor Dr. Yunus bij het Hooggerechtshof. Maar, onverstoorbaar, legde hij zich niet neer bij dit vonnis en wendde zich tot het Appellate Division – de hoogste rechtbank van het land. Zijn poging werd echter afgewezen, wat leidde tot de betaling van de verschuldigde belasting aan het National Board of Revenue (NBR).

In zijn queeste naar gerechtigheid heeft Dr. Yunus meermaals de hulp ingeroepen van de hoogste rechtsprekende instanties van het land. Zijn beroepen werden echter afgewezen, wat de stelling van de overheid bevestigt dat de aanklachten tegen hem zowel wettelijk als moreel gerechtvaardigd zijn.

Vragen rond invloed en interventie

Het is niet voor het eerst dat Dr. Yunus internationale aandacht zoekt. Jaren geleden daagde hij de regering voor het gerecht na zijn ontslag als Managing Director van de Grameen Bank. Zijn ontslag was volgens de regels, vanwege zijn leeftijd, en toch verzette hij zich.

Kan iemand, puur door zijn statuur en bijdragen aan de maatschappij, zich boven de wet stellen? Deze retorische vraag echoot nu in de straten van Dhaka. De overheid benadrukt dat ongeacht de internationale druk, de regels en wetten van het land gehandhaafd zullen worden. Terwijl de duistere wolken van beschuldigingen en tegenbeschuldigingen zich boven Bangladesh samenpakken, blijft een ding duidelijk: het recht moet zegevieren, ongeacht status of prestige. Als samenleving moeten we onze morele kompas blijven volgen en niet afdwalen, hoe verleidelijk de zijwegen ook mogen zijn.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be