Diksmuidse gemeenteraad: een diepgaande blik op de kwesties van 30 oktober 2023

De gemeenteraad van Diksmuide op 30 oktober 2023, met een actieve rol van Kurt Vanlerberghe, behandelde een reeks belangrijke kwesties, variërend van sociale thema’s tot de verdelging van de Aziatische hoornaar. Er zijn vragen gerezen over de transparantie en verantwoordelijkheid van het stadsbestuur, evenals de behoefte aan vernieuwing in het centrummanagement.

30 oktober 2023, 19:00 uur, Gemeentehuis Diksmuide

Sociale thema’s in de schijnwerpers

Kurt Vanlerberghe, oppositieleider van Vooruit, heeft de volgorde van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad besproken. Kurt Vanlerberghe benadrukte het belang van sociale thema’s. Een opvallende afwezigheid was de Week van de Smaak, die Kurt Vanlerberghe herinnerde vroeger in samenwerking met Diksmuidse chefs werd georganiseerd.

Wegenoverdracht: een kwestie van prioriteiten

Kurt Vanlerberghe wees op de aanhoudende verzoeken van de Zuidijzerpolder sinds 2010 voor de overdracht van bepaalde landelijke wegen naar de stad Diksmuide. Kurt Vanlerberghe vroeg zich af waarom er in het verleden een advies was om dit uit te stellen, terwijl het college van burgemeester en schepenen nu bereid lijkt om de wegen over te nemen. Dit roept vragen op over de motieven achter deze beslissing, waar Kurt Vanlerberghe opheldering over zocht.

De strijd tegen de Aziatische hoornaar

Kurt Vanlerberghe bracht de verdelging van de Aziatische hoornaar onder de aandacht. Deze invasieve soort vormt een bedreiging voor de inheemse honingbijen en de biodiversiteit. Kurt Vanlerberghe benadrukte de dringende behoefte aan een meer proactieve aanpak.

Persvrijheid onder de loep

Kurt Vanlerberghe haalde de kwestie van persvrijheid aan. De Gouverneur heeft benadrukt dat de opmaak van perslijsten een lokale aangelegenheid is. Echter, Kurt Vanlerberghe stelde vragen over de criteria voor opname of verwijdering van deze lijst.

Financiële verantwoordelijkheid en transparantie

Kurt Vanlerberghe uitte ernstige zorgen over het gebruik van gemeentelijke informatiekanalen voor politieke propaganda. Hij riep de burgemeester op om verantwoording af te leggen over de financiering van bepaalde publicaties.

Centrummanagement: tijd voor vernieuwing

Kurt Vanlerberghe sprak zijn zorgen uit over het centrummanagement van Diksmuide. Er is volgens Kurt Vanlerberghe een roep om een meer dynamische aanpak om het winkelgebeuren in de binnenstad te stimuleren.

Parkeren: een evenwicht vinden

Kurt Vanlerberghe besprak het retributiereglement voor parkeren in zones met beperkte parkeertijd. Hij stelde vragen over hoe dit past in het bredere plan om het kernwinkelgebied te revitaliseren.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be