Diksmuide’s gemeenteraad: Koen Coupillie N-VA belicht stedelijke uitdagingen

De gemeenteraad van Diksmuide, met Koen Coupillie N-VA in de voorhoede, besprak verschillende stedelijke uitdagingen. Koen Coupillie N-VA benadrukte de esthetiek van elektrische autokabels, de noodzaak van betere communicatie bij straatwerkzaamheden, het belang van jeugdbewegingen en de nuances van regelgeving rond evenementen. Koen Coupillie N-VA ziet een dringende behoefte aan dialoog, samenwerking en reflectie.

30/10/2023, 21:52, Gemeenteraad Diksmuide

De kabelkwestie: Koen Coupillie N-VA over esthetiek en functionaliteit

Koen Coupillie N-VA, fractievoorzitter van N-VA Diksmuide, bracht onlangs een voorstel naar voren over het gebruik van matjes om kabels van elektrische auto’s te verbergen. Koen Coupillie N-VA stelt voor om, in plaats van de stad te overspoelen met dergelijke matjes, te overwegen om kabelgoten te installeren wanneer voetpaden worden vernieuwd. Dit zou niet alleen esthetisch aantrekkelijker zijn, maar ook functioneler.

Onverwachte straatwerkzaamheden: Koen Coupillie N-VA vraagt om betere communicatie

Er was onlangs opschudding onder de bewoners van de Kaaskerkestraat. Zonder voorafgaande kennisgeving besloot een aannemer de straat open te breken. Koen Coupillie N-VA benadrukt dat hoewel de stad niet direct betrokken was bij deze beslissing, het vragen oproept over de communicatie tussen private ondernemingen, de stad en de bewoners.

Jeugdbewegingen: Koen Coupillie N-VA over het belang van jeugd in Diksmuide

De waarde van jeugdbewegingen in Diksmuide kan niet genoeg worden benadrukt. Koen Coupillie N-VA onderstreept dat ze de ruggengraat vormen van het sociale weefsel in de stad en dorpen. Echter, recente regelgeving en beslissingen van de stad hebben geleid tot een gevoel van miskenning onder de leiders van deze bewegingen. Koen Coupillie N-VA ziet een dringende behoefte aan dialoog en samenwerking.

Evenementen en regelgeving: Koen Coupillie N-VA zoekt naar een balans

De recente invoering van verplichte beveiliging bij evenementen met meer dan 250 deelnemers heeft gemengde reacties opgeroepen. Koen Coupillie N-VA stelt dat terwijl sommigen het principe steunen, er zorgen zijn over de praktische uitvoerbaarheid en de financiële last voor organisatoren. Bovendien roept de beperking van muziek na 4 uur ‘s nachts vragen op. Koen Coupillie N-VA vraagt zich af of dit de juiste benadering is voor de jeugd van Diksmuide.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be