Diksmuide’s burgemeester Lies Laridon wil het heft in handen nemen nadat het kalf verdronken is: Uitbaggeren van de IJzer voor een veiligere toekomst

Burgemeester Lies Laridon wil actie ondernemen nadat het kalf verdronken is. Diksmuide staat voor een belangrijke verandering met het uitbaggeren van de IJzer, een direct gevolg van de recente overstromingen. Deze ingreep is cruciaal voor de veiligheid en het ecologisch welzijn van de stad. De samenwerking tussen de gemeente, milieudeskundigen en ingenieurs toont een toewijding aan duurzaamheid en verantwoordelijkheid. De focus ligt op het minimaliseren van overlast en het efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden, met de veiligheid van de gemeenschap als hoogste prioriteit.

Datum: 19 november 2023 Locatie: Diksmuide, België

Een noodzakelijke ingreep voor Diksmuide’s veiligheid

Na jaren van relatieve stilte rondom de staat van de IJzer, wil de burgemeester van Diksmuide, Lies Laridon, een belangrijke beslissing nemen. In het licht van de recente overstromingen die de regio teisterden, is het duidelijk geworden dat er dringend actie vereist is om de veiligheid en het welzijn van de inwoners te waarborgen. Het uitbaggeren van de IJzer is hierbij een cruciale stap, zei ze in de 7de dag.

De impact van de overstromingen: een wake-up call

De recente natuurrampen hebben de kwetsbaarheid van Diksmuide blootgelegd. De IJzer, die eens een bron van trots was, is nu een symbool van de uitdagingen waar de stad voor staat. De overstromingen hebben niet alleen materiële schade veroorzaakt, maar ook de noodzaak benadrukt om de natuurlijke waterafvoer te verbeteren.

Samenwerking voor een duurzame toekomst

De uitbaggeringswerken zijn niet enkel een kwestie van veiligheid, maar ook van ecologische verantwoordelijkheid. De gemeente Diksmuide werkt samen met milieudeskundigen en ingenieurs om de impact op het milieu te minimaliseren. Deze samenwerking benadrukt de toewijding van de stad aan duurzaamheid en ecologische gezondheid.

Begrip en communicatie: de sleutels tot succes

Burgemeester Laridon benadrukt het belang van begrip en communicatie met de inwoners. Hoewel de werkzaamheden ingrijpend zijn, is het doel duidelijk: de veiligheid van de gemeenschap waarborgen. De stad zet zich in om de overlast te minimaliseren en de werkzaamheden efficiënt uit te voeren.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.beNieuws met een knipoog